Ek Ödeme, Emek ve Özgürlük Mücadelemiz Sürecek/Gaffari İzci
79485 | | | 12-06-2012

Diğer Yazarlar

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen olarak bizler, ilk defa yapılan toplu sözleşme görüşmeleri sürecinde kamu çalışanlarının hak ve menfaatlerini gözeterek, onlar adına daha iyi kazanımlar elde etmek için mücadele verirken diğer sendikalar hükümeti köşeye sıkıştıracak söylem ve eylemler yerine enerjisini Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen üzerinden kirli bir propaganda yürüterek harcamıştır.

Bu süreçte her türlü yalan ve manipülasyona başvuran malum sendikalar karşısında Eğitim-Bir-Sen yetkili sendika olarak kendi ilke ve değerleri doğrultusunda onurlu bir mücadele yürütmüştür. Dünya görüşü itibariyle birçok hususta iktidarla örtüşmemize rağmen çalışanlarımızın haklarını koruma mücadelesi adına toplu sözleşme sürecinde grev dahil 6 eylem yaptık. Toplu sözleşme masasını sonuna kadar kullandık.

Toplu sözleşme taleplerimiz görmezden gelinerek karşılanmamış, üstelik hükümet kanadından kamu çalışanlarının moral ve motivasyonunu bozan, eğitimcileri küçük düşüren birtakım beyanatlarda bulunulmuştur. Bu açıklamalara karşı tepkimizi yüksek sesle dile getirdik ve bunu eylemlerimizle somutlaştırdık.

Bir emek ve hak hareketi olarak, bugüne kadar geçmişte yetkili olmuş eğitim sendikalarının ve konfederasyonlarının yapamadığı sendikacılık örneğini ortaya koyduk. 

2001-2012 yılları arasındaki memur maaş zam oranları incelendiğinde, yetkili sendika ve konfederasyonların nasıl bir sendikal mücadele verdikleri daha iyi anlaşılacaktır. 2001-2003 yılları arasında yetkili olan KESK ve Eğitim-Sen’in çalışanları enflasyona nasıl ezdirdikleri görülmüştür. Ayrıca arşivlere baktığımızda yetkili sendika olarak siyasi kaygılarla değil, memurun özlük haklarıyla ilgili toplu görüşme masasına yönelik grev kararı almadıkları görülecektir.

Memur-Sen’e ve özellikle de Eğitim-Bir-Sen’e karşı her türlü haksız eleştiriyi yapan Kamu-Sen ve Türk-Eğitim-Sen, yetkili olduğu 8 yıl boyunca özellikle de 2008 yılında %4’e imza atarak toplu görüşme tarihine geçmiştir. Ayrıca KESK gibi onlar da bu süreçte yetkili sendika olarak grev kararı almamıştır. Görüldüğü gibi son iki yıldır yetkili olan Memur-Sen olarak yaptığımız eylemler ve iş bırakma ile diğer sendikaların yapamadığını biz yaptık.

Kendilerine bakarak Eğitim-Bir-Sen’in siyaset-sendika ilişkisini algılayıp yorumlamaya çalışanlar bizi de, bizim sendikacılığımızı da asla anlamayacaklar. Biz çalışanların emeğini hiçbir siyasal iktidara peşkeş çekmedik ve çekmeyeceğiz. Toplu sözleşme yasalarını kerhen Meclis’ten geçiren hükümet tekliflerimize duyarsız davrandığı için ilk toplu sözleşmenin uyuşmazlıkla sonuçlanmasına neden olmuştur. Ek ödeme teklifimizi olmazsa olmazımız olarak gördüğümüzden “ek ödeme yoksa, iş de yok, imza da yok” dedik. Ek ödeme talebimize, eğitim çalışanlarının emek ve özgürlük mücadelesine kararlılıkla devam edeceğiz.

Önceki Yazılar
91- Rotasyon Rutinleşiyor / Erol Ermiş / Diğer Yazarlar
92- Müdürler Rotasyonu Referandumu Ne Kadar Etkiledi? / Emrullah Aydın / Diğer Yazarlar
93- Üniformalı Eğitimi Savunanlar Haklı mı? / Ali Yalçın / Diğer Yazarlar
94- Deli Gömleği / Mahmut Kaya / Diğer Yazarlar
95- Çözümün Analitiği / Arslan Balta / Diğer Yazarlar
96- Umudun Sevdalılarına / Tahir İnce / Diğer Yazarlar
97- “Ben İşte Buyum Diye Davul Çalmak” / Sevban Yıldırım / Diğer Yazarlar
98- Sendika, Rahmet ve Tövbe Kapısı mı? Ali Yalçın / Diğer Yazarlar
99- Öğretmen Bir Ailenin Feryadı / A.F. / Diğer Yazarlar
100- Mankurt Destanı ya da Efsunlanmış Toplum / İsmail Okutan / Diğer Yazarlar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Top