Diplomalarını ihanet belgesine dönüştürenler bulundukları makamda işgalcidir
10461 | | | 20-01-2016

Doç. Dr. Hasan FURKAN

 

Ülkemiz otuz yıldır dış destekli bölücü terörün insanî, sosyolojik, psikolojik, iktisadî ve manevî tahribatına maruz kalmakta; birliğini ve huzurunu muhafaza adına büyük bir mücadele vermektedir. Dış odakların güdümündeki bedbaht mahfillere karşı verilen bu mücadele, bugün terörün belini kırmış, siyasi uzantısı partinin gerçek yüzünü ortaya koymuştur.

Bugüne kadar terör örgütünün, şehirlere vesayet çukurları kazarak, halkın geleceğini boğması, barikatlar kurarak insanların yarına dair umutlarını perdelemesi, sosyal huzuru korkuyla manipüle, ticarî hayatı kepenkle tasfiye etmesi, bölge halkının evini barkını terk etmek zorunda kalması tüm bu zulümlerinin bir kısım unvanlı cahil tarafından şirinleştirilerek yansıtma yoluyla devletini suçlaması konuya yeni bir boyut kazandırdı. İslâm’ın mabetlerine, mukaddes Kur’an’ına, ilmî kaynaklarına, müesseselerine saldırma; çirkin afişler tasarlayarak nefreti alenileştirme, insanların hayat hakkına, meskenine tecavüz etme, haysiyetini ve iffetini çiğneme gibi faaliyetleri bazılarının gerçeği görmesini sağlasa da maalesef dış mihraklardan emir ya da ihale alanlar manipülasyon yaparak meşru siyaset ortamını spekülatif alanlara taşımak istemektedir. Terör örgütüne çeşitli sebeplerle destek vermek zorunda kalan bir kısım bölge halkı, devletin bölgedeki gücünü gördükçe boyunduruktan kurtulacak devlet sevgisini milletin ayrılmaz bir parçası olduğunu haykırma imkânı bulacaktır. Bu aşamada operasyonlar halkı koruyarak büyük bir titizlikle ve kararlılıkla yürütülmeli, devlet güçlerinin ve yetkililerinin bölge halkını sahiplendiği, yarına dair umutlarının gerçekçi ve tek kaynağı olduğu mesajı çok net bir şekilde verilmelidir.

Dünyanın hiçbir ülkesinde, onda birine dahi müsaade edilmeyecek teröre yönelik bu faaliyetleri masum arayışlar, demokratik talepler gibi gösterme kurnazlığı milletin irfanına takılıp kalmıştır. Devletin zirvesinin, masum halkın taleplerini karşılama yolunda baldıran zehri içmeye hazır olduğunu deklare ettiği bir zeminde çözüm sürecini mühimmat yığma süreci olarak geçirenler bu mühimmatların başlarında patlamasına razı olmak zorundadırlar. Silahlar bırakılıncaya, teröristler ülke dışına çıkıp sokaklara güven, hanelere huzur gelip; hayat normalleşinceye kadar malum medya hezeyanlarıyla askeri katil, militanı sivil gösteren güdümlü haberlere kimse itibar etmeyecek, her vatandaş operasyonlara desteğini sürdürecektir.

Bu satıhta operasyonların başarı yolunda aşama kaydettiğini gören uluslararası kirli eller kendilerine yeni taşeronlar belirleyerek diplomalarını ihanet belgesi haline getiren, kendi ülkesini uluslararası mahkeme koridorlarıyla tehdit eden hadsiz bir cürümle sınav edilmek istenmiştir. Kürsü militanlığına soyunan bu Kandil neferleri bulundukları makamda işgalci olduklarını resmetmişlerdir. Sade vatandaşı cüz’i bir şüphe hâlinde dahi sîgaya çekebilen hukuk ve bilimin haysiyetini korumakla vazifeli YÖK, bu alenî cürüm karşısında gerekeni yapmalıdır.

Yeni Türkiye’nin destekçisi, terörün lanetçisi; hukukun ve millete verilen sözlerin takipçisiyiz. Hayalimiz, duamız, talebimiz; tam bağımsız yeni ve büyük Türkiye, hür ümmet ve hayat bulmuş insaniyet ve medeniyettir. 

Önceki Yazılar
41- Barkodlu besleme / Celal DEMİRCİ / Diğer Yazarlar
42- Okul Kantinleri / Talat Yavuz / Diğer Yazarlar
43- İslamofobiciler \ Cahit Suci / Diğer Yazarlar
44- Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi Temelinde Üst Aklın Gerekliliği / Hüseyin Caner Akkurt / Diğer Yazarlar
45- Filistin'in Kurtuluşu Ümmetin Dirilişi İle Olacaktır / Safiye Özdemir / Diğer Yazarlar
46- Katili Yalnız Bırakmayanlar / Abdurrahim Şenocak / Diğer Yazarlar
47- Hüzün ve Gurur / Abdurrahim Şenocak / Diğer Yazarlar
48- Fedakârlık Ne Yana Düşer Anne! / Safiye ÖZDEMİR / Diğer Yazarlar
49- Paşalar Unutmasın ki Unutmak Suçun Rengini Soldurmaz / Safiye Özdemir / Diğer Yazarlar
50- Açıköğretim Büro Çalışanlarından Büyüklere Açık Mektup / Murat ÇELİK / Diğer Yazarlar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Top