Gönül coşkusunun diğer adı: Kadınlar Komisyonu Türkiye Buluşması
81065 | | | 27-02-2016

F. Arzu YALÇIN

 

Eğitim hizmet kolunun genel yetkili sendikası Eğitim-Bir-Sen Kadın Komisyonları başkanları ve üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen ‘Türkiye Buluşması’, kadınlarımızın sendikalarına nasıl sahip çıktıklarını, kamusal duyarlılıklarının derinliğini göstermesi açısından önemliydi. Kadınlar, geldikleri kentlerden gönülleri dolduran coşkularını/heyecanlarını yanlarında getirmişlerdi. Buluşma anından, toplantılar süresince, serbest zamanlarda birbirlerimizle tecrübelerimizi paylaştık. Ülkemiz, sendikamız için daha fazla ‘ne yapabiliriz’in arayışına girdik. Dostluklarımızı kalıcı kılmak, aramızdaki dayanışmayı artırmak için gönüllerimizi birbirimize açtık. Çünkü bizler, şubelerdeki kadın komisyonu yöneticileri olarak bu toplantıyı çok önemsedik. Tarihin bizlere yüklediği görevleri, sendikamızın liderliğinde başarı ile yerine getireceğimizi biliyorduk. 28 Şubat başta olmak üzere, çok zor sınavlardan geçmiştik. Ülkemizin önünü tıkayan başta terör/bölücü girişimler olmak üzere, sorunlardan kurtulmanın, yine ülkemizin önünü açacak olan yeni anayasanın hazırlanması/kabul edilmesinde bizleri önemli görevlerin beklediğinin bilincindeydik.

Buluşmamızın ruhunu, Malezya Eğitim Organizasyonu Başkan Vekili Satinah Syed Salleh, “Birçok problemi çözdük ama hâlâ ufak da olsa bazı sorunlarımız var. Kadınlar olarak, çalışarak, bir araya gelerek, görüşlerimizi paylaşarak birçok şeyin üstesinden geleceğimize inanıyorum. Eğer bir kadını eğitirseniz, bütün ülkeyi eğitmiş olursunuz” sözleriyle özetlemişti.

Genel Başkanımız Ali Yalçın’ın verdiği destek, moral değerlerimizi yükselten, bizleri daha fazla çalışmaya teşvik eden, yalnız olmadığımızı belirten mesajları, beklentilerimizin karşılığının olduğunu bizlere gösterdi.

Beklenti ve taleplerimizi;

Sivil toplum örgütlerinde ve sendikaların yönetimlerinde kadınların görev almasının, kadınların sadece komisyonlarda değil, yönetimde de temsil edilmesinin sağlanması,

Kadınların öz güven eksikliklerinin giderilmesi için eğitim çalışmalarının yapılması, görevler verilmesi, desteklenmesi, yönlendirilmesi,

Çalışma hayatında kadınlara uygulanan mobbing uygulamalarının önlenmesi için etkin çaba harcanması gibi alt başlıklarda toplayabiliriz.

Ülkemiz, bölgemiz zor bir süreçten geçiyor. Genel Başkanımız Ali Yalçın’ın bizlere inancının boşa çıkmaması, yüklediği yeni görevleri yerine getirebilmemiz için dikkat çektiğimiz taleplerin önemsenmesinin, karşılık bulmasının faydalı olacağı kanaatindeyim. 

Önceki Yazılar
51- Bir Gezi Masalı / Ahmet GÖK / Diğer Yazarlar
52- Doğu’da Kadınların Eğitimi ve Yapılması Gerekenler / Habibe Öcal / Diğer Yazarlar
53- İnsan Hakları Kurulu mu Batı Çalışma Grubu mu? / Talat Yavuz / Diğer Yazarlar
54- Türkiye’de Eğitim ve Vesayet / Şükrü KOLUKISA / Diğer Yazarlar
55- Yıldırım Koç’un Memur-Sen Tarifi Aymazlıklarla Dolu / Hasan Köse / Diğer Yazarlar
56- Netekim Paşa Yönetmeliğini Artık Takmıyoruz / İdris Şekerci / Diğer Yazarlar
57- Talip Efendi’nin Hezeyanları: Cesaret mi Cehalet mi? / Melih DURMAZ / Diğer Yazarlar
58- Sol Sendikaların Özgürlükle İmtihanı / Şükrü Kolukısa / Diğer Yazarlar
59- Kılık-Kıyafet Yönetmeliği Başarıyı Gölgeliyor / Emrullah Aydın / Diğer Yazarlar
60- Üniversiteler ve Hukuk Kuralları / Metin Bilici / Diğer Yazarlar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Top