Açtığımız dava sonucu işletmelerdeki koordinatörlük görevi ek ders ücretinden sayılacak


10030 | 11.01.2018
| |

 

Eğitim-Bir-Sen olarak, Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda değişiklik yapılarak işletmelerde meslek eğitimi kapsamında verilen eğitimin ders yükünden sayılmasına ilişkin düzenlemeye karşı açtığımız davada, Danıştay, yürütmenin durdurulması karar verdi.

Bunun üzerine Bakanlık, daha önceki uygulamasından vazgeçerek, söz konusu görevler karşılığı ek ders ücreti ödenmesi gerektiğini duyurdu.

Millî Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, illere gönderdiği 10.1.2018 tarihli yazısında, işletmelerde meslek eğitim görevinin, Danıştay 11. Dairesi’nin yürütmenin durdurulması kararının Bakanlığa tebliğ edildiğini, 27.12.2017 tarihinden itibaren, daha önce uygulandığı şekliyle yüz yüze eğitim kapsamı dışında ve aylık karşılığı ders görevinin doldurulup doldurulmadığına bakılmaksızın doğrudan ek ders ücreti karşılığında değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmiştir. 

Bakanlığın gönderdiği yazı

 

Küfür, Hakaret ve Rencide Edici Yorumlar Yayınlanmayacaktır.

Top