İlave hizmet puanındaki mağduriyet giderilmelidir


5715 | 16.01.2018
| |

Zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamladığı halde tekrardan zorunlu hizmet alanlarına kendi istekleriyle atananların, hizmet puanlarının artırımlı hesaplanması noktasında düzenleme yapılmasını istedik.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin “Hizmet puanları” başlıklı 40. maddesinin altıncı fıkrasında, “Zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere zorunlu hizmet alanlarına atanıp zorunlu hizmet alanlarında fiilen görev yapmakta olan öğretmenlerden bu Yönetmelikte zorunlu hizmet alanları için öngörülen azami çalışma sürelerinin üzerinde görev yapanların hizmet puanları, görev yapmakta oldukları hizmet alanı için öngörülen puan dikkate alınarak azami çalışma sürelerinin üzerinde geçen ilk yıl için %25, ikinci yıl için %50, üçüncü ve sonraki yıllar için %100 artırılarak belirlenir” hükmü yer almaktadır.

Söz konusu hükümden, zorunlu hizmet bölgesine atananlardan zorunlu hizmet süreleri sona erdiği hâlde yer değişikliği yapmayarak bu bölgelerde halen görev yapanları kapsadığı, zorunlu hizmet yükümlülüğünü tamamladığı hâlde bu bölgelere kendi istekleriyle daha sonra tekrar atananları kapsamadığı şeklinde bir anlamın çıkarılamayacağı açıktır. Buna rağmen anılan hükmün, zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamladıktan sonra tekrar zorunlu hizmet alanlarına kendi istekleriyle atanmış olanlara uygulanmadığı görülmektedir.

Oysa zorunlu hizmet alanları, sosyo-ekonomik bakımından az gelişmiş bölgeler olup bu bölgelerde öğretmen istihdamında güçlük çekildiği, bu bölgelerde görev yapan öğretmenlerin ortalama görevde kalma süresinin ülke ortalamasının ve gelişmiş bölgelerin epey altında olduğu bilinen bir gerçektir. Kaldı ki, zorunlu hizmet yükümlülüğü uygulamasının asıl gerekçesi de bu duruma çözüm üretmektir. Bu nedenle, zorunlu hizmet alanlarında kendi istekleriyle görevde kalmaya devam edecek öğretmenlerin buna teşvik edilmesi gerekmektedir.

Eğitim-Bir-Sen olarak, Millî Eğitim Bakanlığı’ndan, zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamladığı hâlde zorunlu hizmet alanlarına kendi istekleriyle atanmış olanların, yönetmeliğin 40. maddesinin altıncı fıkrası kapsamında hizmet puanlarının artırımlı hesaplanması noktasında düzenleme yapılmasını talep ettik.

 Millî Eğitim Bakanlığı'na ilettiğimiz talebimiz için tıklayınız

 

 

Küfür, Hakaret ve Rencide Edici Yorumlar Yayınlanmayacaktır.

Top