'Geçici olarak görevlendirilenlerin yöneticiliğinin düşürülmemesi' talebimiz kabul edildi


7123 | 13.04.2018
| |

 

Millî Eğitim Bakanlığı, “yurt içinde veya yurt dışında Bakanlık uhdesindeki başka bir göreve geçici veya sürekli olarak görevlendirilenlerin yöneticilik görevlerinin sona ermemesi yönünde yönetmelik ve/veya görevlendirme duyurusunda düzenleme yapılması” şeklindeki talebimizi, il millî eğitim müdürlüklerine gönderdiği yazıyla hayata geçirdi.

Bakanlık, Nisan 2018 Kurum İdari Kurulu toplantısında gündeme getirdiğimiz ve çözümü için mutabakat sağladığımız ilgili yönetmelik hükmünün, merkez veya taşra teşkilatı ile eğitim kurumlarında geçici olarak görevlendirilen yöneticilerin hariç tutularak uygulanması noktasında genel bir yazıyı illere gönderdi.

22.4.2017 tarihli ve 30046 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği’nin “Yöneticilik görevinin sona ereceği ve devam edeceği durumlar” başlıklı 25. maddesinde, “Yurt içinde veya yurt dışında başka bir göreve bir yıl veya daha fazla süreyle geçici veya sürekli olarak görevlendirilenlerin görevlendirme tarihi itibarıyla, bir yıldan az süreyle görevlendirilenlerin ise toplamda bir yılın dolduğu, (…) tarihten itibaren sona erer” hükmü nedeniyle herhangi bir eğitim kurumunda yöneticilik görevi devam etmekteyken kendi istek ve iradeleri dışında Bakanlık uhdesindeki bir görevi yürütmek üzere yurt içinde veya yurt dışında başka bir göreve bir yıl veya daha fazla süreyle geçici veya sürekli olarak görevlendirilenlerin yöneticilik görevleri sona erdirilmekteydi.

Bakanlığın illere gönderdiği yazıyla sorun geçici olarak da olsa çözüme kavuştu.

Düzenleme yapılması talebiyle MEB'e gönderdiğimiz yazı için tıklayınız

Bakanlığın yazısı için tıklayınız

Küfür, Hakaret ve Rencide Edici Yorumlar Yayınlanmayacaktır.

Top