Teşkilat eğitim toplantısı yapıldı


4070 | 02.08.2018
| |

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamuda liyakatin esas alındığı bir kariyer sisteminin hayata geçirilmesinden yana olduklarını belirterek, kamu hizmetinin niteliğini artırmak yerine kamu görevlilerini tedirgin edecek politik tercihlerin kamu personelinin gündeminden çıkarılması gerektiğini söyledi.

Teşkilat Eğitim Programı Kızılcahamam’da gerçekleştirildi. Önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalara ilişkin istişarelerin yapıldığı programın açılışında konuşan Genel Başkan Ali Yalçın, Şube ve İlçe Temsilcilik yönetimleri, Kadınlar Komisyonu yöneticileri, Formatör Eğitimi ve İşyeri Temsilcileri eğitim programlarını yaptıklarını hatırlatarak, “Vizyon belgemizde açıkladığımız işimize, içimize ve dışımıza yolculuğun her bir aşamasında mesafe kat ederek yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. Dün ne vadettiysek bugün bunların tamamını gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Türkiye’de daha nitelikli bir sendikacılığın yapılması, sendikal bilincin artması için çalışmalarımız, eğitim programlarımız devam edecektir” dedi.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Yalçın, “Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne geçilmesiyle Yeni Türkiye süreci de başlamıştır. Bürokrasi yük olmaz, yük alırsa eski Türkiye biter, yeni Türkiye başlar” ifadelerini kullandı.

Bakanlığın olumlu adımları devam etmelidir

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a yaptıkları ziyarette ilettikleri raporda çözüme kavuşturulmasını istedikleri sorunlardan Alo 147 şikâyet hattının kaldırılmasının, öğretmen performans değerlendirme taslağının uygulanmayacağının açıklanmasının önemli olduğunu kaydeden Yalçın, şöyle devam etti: “Bakanlığın son günlerde olumlu adımlar atmaktadır. Alo 147 şikâyet hattının kaldırılması, öğretmen performans değerlendirme taslağının uygulanmayacağının deklare edilmesi, 20 bin yeni öğretmen ataması sonrası mali yük oluşturacak gereksiz bürokrasinin kaldırılması çağrımıza olumlu cevap verilerek müracaatın online alınması, cinayete kurban verdiğimiz Ayşegül Çelik öğretmenimizle ilgili Bakan Sayın Ziya Selçuk’un basın açıklaması yapması ve Bakanlığın öğretmenlerle empati kurması doğru adımlar ve doğrusu beklediğimiz, olumlu karşıladığımız yaklaşımlardır. Bu adımlar devam etmelidir.”

Kamu görevlilerinin kariyer ve liyakat zemininde hizmet yürütmelerine, görev motivasyonuna, çalışma huzuruna, iş barışına halel getirecek, kazanılmış haklarını ortadan kaldıracak uygulama ve kararlara karşı olmaya devam edeceklerini vurgulayan Yalçın, temel insan hakları ihlal edilerek, kadro istikrarını zoraki yöntemlerle sağlamanın yolu hâline gelen, kamu görevlilerini eşi ile işi, sağlık ile işsizlik arasında tercihe zorlayan sözleşmeli istihdama son verilmesi çağrısında bulundu.

“Beklentimiz, kadroya geçiş süreci tamamlanıncaya kadar sözleşmeli öğretmenlerin sınırlama olmaksızın mazeret tayinlerinin yapılması, öğretmenlere diplomaya dayalı alan değişikliği hakkı verilmesi, öğretmen atama ve yer değiştirme süreçlerinde standardın sağlanması, öğretmen alımında mülakat ısrarından vazgeçilmesi, liyakate dayalı kariyer sisteminin inşa edilmesidir” diyen Yalçın, 3600 ek göstergenin geniş çerçevede çalışılarak beklentileri karşılayacak düzeyde sonuçlanması için ısrarlarının, mücadelelerinin süreceğinin altını çizerek, memura bayram ikramiyesi konusunun da talepleri arasında olduğunu, toplu sözleşme masalarında verdikleri mücadeleyi sürdüreceklerini dile getirdi.  

Yalçın, KYK, üniversiteler ve Millî Eğitim Bakanlığı’nda görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının yapılması, üniversitelerde idari personelin merkezi tayin ve nakil haklarının olması için çaba harcamaya devam edeceklerini ifade etti.

İş güvencesini geriye götürecek her türlü girişimin karşısındayız

Kamu yönetiminin dönüşümü ve yeniden yapılandırılması sürecinde kamu görevlilerinin kazanılmış haklarının korunması, kariyer ve liyakat sistemi zemininde hizmet yürütmelerinin güvenceye alınması konularında titizlik gösterilmesi çağrısında bulunan Yalçın, çalışma hayatını, kamu görevlilerini, eğitimi, akademik camiayı ve eğitim personelini ilgilendiren düzenleme, uygulama ve kararların iş birliği ve iyi yönetişim ilkeleri çerçevesinde paydaşlarla birlikte gerçekleştirilmesi, görüş ve önerilerin kararlara yansıtılması gerektiğini söyledi.

Ali Yalçın, kamu görevlilerinin iş güvencesini geriye götürecek her türlü girişimin karşısında olduklarını belirterek, “Kamu hizmetinin niteliğini artırmak yerine kamu görevlilerini tedirgin edecek politik tercihler gündemden çıkarılmalıdır” diye konuştu.

 

Hak, özgürlük ve emek mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz

Hak, özgürlük ve emek mücadelelerini yeni zeminlere taşıyarak; üyelerinin, eğitim çalışanlarının haklarının korunması ve geliştirilmesi, ülkemizde demokratik zeminin güçlendirilmesi ve emeğin saygınlığının artırılması için sendikal yürüyüşlerini kararlılıkla sürdüreceklerini kaydeden Yalçın, sözlerini şöyle tamamladı: “Sendikal mücadelenin küresel eşitlik ve adalet mücadelesinin bir parçası olduğu bilinciyle ülkemizde ve dünyada daha etkili bir sendikal mücadele için uluslararası iş birliği çabalarımız devam edecektir.”

Programda, Genel Başkan yardımcıları Ramazan Çakırcı ve Hasan Yalçın Yayla birer sunum yaptılar.

Küfür, Hakaret ve Rencide Edici Yorumlar Yayınlanmayacaktır.

Top