KYK Kurum İdari Kurulu'nda dört konuda mutabakat sağladık


3795 | 25.10.2018
| |

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Kurum İdari Kurulu (KİK) Ekim 2018 Görüş Raporu imzalandı.

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, Başkan Yardımcısı Hasan Yalçın Yayla, Eğitim-Bir-Sen Temsilcisi Dilaver Altınkaya; KYK Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özgül, İnsan Kaynakları Daire Başkanı Atila Çetin ve Strateji Geliştirme Daire Başkanı Bilal Arslan’ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, kurulun gündemine taşınan talepler görüşüldü. Mutabakat sağlanan konular şunlar:

“703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kurumun tüzel kişiliğinin sona erdirilmesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ana hizmet birimi hâline gelmiş olması neticesinde Kurum personelini ilgilendiren ikincil mevzuatın Bakanlık mevzuatı ile uyumlu hâle getirilmesi sürecinde yetkili sendikanın katılımı sağlanmalı” talebimiz, “yetkili sendikadan, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verilmek suretiyle veya istişare mahiyetinde görüş istenebileceği” şeklinde uygun görülmüştür.

“Yurt müdürü, yurt müdür yardımcısı ve yurt yönetim memuru kadro unvanları başkaca bakanlık ve kurumlarda bulunmadığından Bakanlık personel mevzuatında yapılacak değişikliklerde bu kadro unvanları özelinde hak, görev, yetki ve sorumluluklar yönünden tüzel kişilik dönemindeki statünün korunmasına yönelik düzenleme yapılması konusunda Bakanlık nezdinde girişimlerde bulunulmalı” talebimiz, “tüzel kişilik dönemindeki statünün korunmasına yönelik düzenleme yapılması konusunda Bakanlık nezdinde çalışmalar yapılması uygun görülmektedir” şeklinde kabul edilmiştir.

“Asaleten atama yapılmamış bütün görevde yükselmeye tabi kadrolar için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları açılması sağlanmalı” talebimiz, “mevcut kadro ve ihtiyaç durumu göz önünde bulundurularak ilgili mevzuat çerçevesinde görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları ile ilgili iş ve işlemlere ilişkin çalışmaların yapılması” şeklinde uygun görülmüştür.

“Servis hizmetinden faydalanamayan personelin mağduriyet yaşamaması için nöbet ve vardiya değişim saatlerinde seferler konulabilmesinin Bakanlık servis hizmet alım ihalelerinde dikkate alınması noktasında Bakanlık nezdinde girişimlerde bulunulmalı; Sosyal, kültürel faaliyete katılan personel için ulaşım kolaylığı sağlanmalı” talebimiz, “yetkili amirler tarafından hizmette herhangi bir aksamaya ve diğer vardiyalı personelin mağduriyetine sebebiyet vermemek kaydıyla vardiya saatlerinin servis saatleri göz önüne alınarak düzenlenmesi ile yurtlardaki sosyal, kültürel faaliyete katılan personelin ulaşım kolaylığı için imkânlar ölçüsünde kurum araçlarından faydalanılması” şeklinde uygun görülerek kabul edilmiştir.

KYK Ekim 2018 KİK Çalışma Raporu için tıklayınız.

Küfür, Hakaret ve Rencide Edici Yorumlar Yayınlanmayacaktır.

Top