Eğitim muhabirleriyle bir araya gelerek bir yılı değerlendirdik


2213 | | |
| |

 

Eğitim-Bir-Sen Ankara 5 No’lu Şube yönetimi, eğitim muhabirleriyle değerlendirme toplantısı yaptı. Şube Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Baştemsilci ve işyeri temsilcilerinin katılımıyla yapılan toplantıda konuşan Şube Başkanı Ayhan Okuyucu, kuruldukları günden bugüne üye sayılarını da değerlendirdi. Dört üniversite, YÖK ve ÖSYM dâhil toplam 6 kurum ve 476 üye ile Şube faaliyetlerine başladıklarını belirten Okuyucu, “Şubemiz bugün Ankara Sosyal Bilimler, Yıldırım Beyazıt ve Milli Savunma üniversitelerinin yanı sıra KYK Genel Müdürlüğü, Ankara İl Müdürlüğü ve Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığını da bünyesine alarak 11 kurumda üyelerinin özlük ve özgürlük haklarının savunucusu olarak mücadelesini sürdürmektedir. 25 Mayıs 2017 mutabakat sayımlarında 1480, bugün itibarıyla üye sayımız 1545 olup, kuruluşumuzdan bugüne 5 yıllık süreçte üye sayımızı yüzde 300 artırdık” dedi.

4. Dönem Toplu Sözleşme’de yer almasını istedikleri taleplerin de dile getirildiği toplantıda, basın mensuplarına “Eğitim Çalışanlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri” kitapçığı verildi. 

Top