Akademik Personelin Yükseltme ve Atanma İlkeleri çalıştayı yapıldı


1127 | | |
| |

 

Eğitim-Bir-Sen Elazığ 2 No’lu Şube, üniversite yönetimi tarafından, yürürlükte olan Akademik Personelin Yükseltme ve Atanma İlkeleri’nin değişimi için hazırlanan ve akademik camia tarafından büyük tepkiye neden olan taslak çalışmaya ilişkin bir çalıştay gerçekleştirdi.

Eleştirel yanlarının ve itirazların olduğu, atanma kriterlerinin oldukça ağır bulunduğu (Akademik kadrolara atanma puanlarının, yardımcı doçentlik için 50 puandan 300 puana, doçentlik için 130 puandan 1000 puana, profesörlük için 250 puandan 1500 puana çıkartılması) taslağın mevcut haliyle üniversiteye herhangi bir olumlu katkıda bulunmayacağı ifade edilirken, çalıştayın sonunda hazırlanan rapor üniversite yönetimine iletildi. 

Top