Birlik olmazsak birileri rahatımızı kaçırmaya devam edecek


998 | | |
| |

 

Eğitim-Bir-Sen Konya 2 No’lu Şube Başkanı Şenol Metin, İki Doğu İki Batı Derneği’nin misafiri olarak şehirde bulunan Irak İslami Öğretmen Ligi’ne mensup derneklerin yöneticilerine “Türk Eğitim Sistemi ve Eğitim Çalışanlarının Örgütlenmesi” konulu bir konferans verdi.

Şenol Metin, aynı ağacın dalları olduklarını belirterek, “Biz birbirinden ayrı düşmüş öz kardeşleriz. Birbirimizin derdi ile dertlenmezsek, birlik olmazsak bu coğrafyada hiçbirimize rahat vermeyecekler, birileri rahatımızı kaçırmaya devam edecek” dedi.

Türkiye’deki eğitim sistemi hakkında bilgi veren Metin, yükseköğretimde 7 milyonu aşkın; ilkokul, ortaokul ve lise öğretiminde de yaklaşık 18 milyon öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.

Çoğu Avrupa ülkesinden büyük bu kadar öğrencinin 1 milyonu aşkın eğitim çalışanı tarafından eğitildiğini, eğitim çalışanlarının dernek, vakıf vb. yapılar altında bir araya gelerek örgütlendiğini, ancak sendikal örgütlenmenin çok daha ileri düzeyde bir örgütlenme modeli olduğunu ifade eden Metin, Eğitim-Bir-Sen’in 420 bin 149 üye sayısıyla Türkiye’nin en büyük sendikası olduğunu kaydetti. 

Top