'İslam Medeniyet Tarihinde Diyarbakır'ın Önemi'


1467 | | |
| |

 

Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır 2 No’lu Şube ve Akademik Düşünce Eğitim Medeniyet Topluluğu (ADEM), Prof. Dr. Abdurrahman Acar’ın konuşmacı olduğu “İslam Medeniyet Tarihinde Diyarbakır’ın Önemi” konulu bir konferans düzenledi.

Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda, çok sayıda akademik personel, memur ve öğrencinin katıldığı programın açılışında konuşan Şube Başkanı Yüksel Gümüş, ADEM ile birlikte gençlere yönelik ikinci etkinliklerini gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Tarihî yollar üzerinde bulunan Diyarbakır şehri, geçmişten günümüze birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Tarihi süreç içerisinde ev sahipliği yaptığı medeniyetlerden devraldığı kültürel, ekonomik, sosyal zenginliğini günümüzde de devam ettirmektedir” dedi.Prof. Dr. Abdurrahman Acar, Diyarbakır’ın, medeniyetlerin beşiği olan Anadolu’nun geçmişten günümüze en önemli kentlerinden biri olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Kent daima bir kavşak noktası olmuştur. Bu özelliği nedeniyle geçmişten günümüze kadar gelişen tarihi süreç içerisinde önemli bir tarihi mirasa sahip olan Diyarbakır, tarihinin başlangıcından günümüze kadar toplamda 33 medeniyete ev sahipliği yaparak farklı uygarlıkların idaresinde kalmıştır. 639 yılında İslam orduları tarafından fethedilen Diyarbakır, toplumların farklı din, inanç ve kültürel değerlerinin bir arada bulunduğu bir şehir olması sebebiyle önemli bir kültürel zenginliği barındırmaktadır. Diyarbakır, bu şehre gelen toplumların beraberinde getirdikleri ve burada oluşturdukları kültür ve medeniyetlerin izlerini ve eserlerini içinde barındırması nedeniyle adeta bir açık hava müzesi konumu haline gelmiştir.” 

Top