Objektif ve denetlenebilir bir sistemin kurulması elzemdir


712 | | |
| |

Eğitim-Bir-Sen Bursa 2 No’lu Şube, divan toplantısını Havva Aslanoba Otelcilik Okulu’nda gerçekleştirdi. Sendikal çalışmaların değerlendirildiği, gündemdeki konuların konuşulduğu, yapılacak olan faaliyetlere ilişkin istişarelerin edildiği toplantıda konuşan Şube Başkanı İlyas Kaya, geçici çözümler yerine ilin şartlarına uygun bir üniversite planlamasının şart olduğunu söyledi. Akademik kariyer sistemindeki çarpıklığın ve objektiflikten uzaklığın zincirleme sorunlara sebep olduğunu ifade eden Kaya, “Keyfiliği, subjektifliği önleyecek, objektif ve denetlenebilir bir sistemin kurulması elzemdir” dedi.

Üniversitelerin hiçbir baskı ve engelleme söz konusu olmaksızın, tüm fikirlerin, muhtelif hakikat iddialarının, sosyal ve siyasi problemlerin özgür ve medeni bir şekilde tartışıldığı, karmaşık sorunların açık bir biçimde ifade edildiği ortamlar olması gerektiğini kaydeden Kaya, “Bu itibarla araştırma özgürlüğünü ve bu çerçevede temel bilgi yöntemlerini serbestçe kullanma hürriyetini, araştırma için gerekli araçlara ve şartlara sahip olma hakkını ve bilimsel üretme, bilgilendirme, öğrenme ve yayma hakkını içerecek şekilde akademik özgürlüğün hem anayasal hem de yükseköğretim kanunu ekseninde güvence altına alınması gereklidir” şeklinde konuştu.

Kaya, üniversitelerde idari yapılanmanın sağlam bir zemine oturtulması, idari personele hak ettiği önem verilmesi, geliştirme ödeneği, yükseköğretim tazminatı, döner sermaye ödemesi gibi temel mali ve sosyal hakların idari personele de verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Toplantıda, İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Şevket Yıldız “Dünyadaki Medeniyetler ve Kudüs” başlıklı bir konferans verdi. Yıldız, medeniyetlerle ilgili yanlış algıların olduğunu belirterek, “Medeniyet denilince savaşlar ve tahribatlar akla geliyor. Esasında medeniyetler insanlığın en uzun soluklu yürüyüşleridir” ifadelerini kullandı.

Kudüs’ün önemine vurgu yapan Yıldız, sözlerini şöyle tamamladı: “Kudüs, tarihsel olarak, Peygamberlerimizin kıblesi olması sebebiyle önemlidir. Bugün Kudüs’le ilgili güncel durum, Kudüs’ten çıkan karar, medeniyetin refleksinin arttığı yerdir. Batı medeniyeti refleksini yitirdi.” 

Top