Eğitimde puanlamada objektif ve tutarlı olunmalıdır


537 | | |
| |

 

Eğitim-Bir-Sen Kayseri 1 No’lu Şube, Melikgazi’de okul yöneticileri istişare toplantısını yaptı. Şube Başkanı Aydın Kalkan, eğitimin bir disiplin işi olduğunu belirterek, “Eğitimde puanlamada objektif ve tutarlı olunmak zorundadır. Öğretmenler nöbet esnasında çocuğun dışarı çıkmasına engel olduğu için velilerin saldırısına uğramaktadır. Millî eğitim müdürlükleri vatandaştan gelen şikâyetleri araştırmadan öğretmeni ve yöneticileri potansiyel suçlu olarak görmekte ve hemen işlem başlatmaktadır” dedi.

Kalkan, okul yöneticilerinin rahatsız olduğu konuları şu şekilde sıraladı: “Okul servislerinin denetimi okul müdürlerine verilmiştir, yöneticilerin okulun dışında hizmet yürüten servisleri, şoförlerin evraklarını, servis esnasındaki hataları denetleme imkânı ve gücü yoktur. İş güvenliği uygulaması ile okul müdürleri işveren pozisyonunda değerlendirilmekte ve kurumun tüm riskleri okul idarelerinin omuzlarına yüklenmektedir. Sorumluluğu olan fakat yetkisi olmayan çaresiz insanlar topluluğu haline getirilmiştir okul müdürleri. DYS uygulaması evrak işlerini azaltmak amacıyla devreye sokulmuştur fakat okul idareleri bilgisayarın başından ayrılamaz hâle gelmiştir.”

Top