Belirlenen kontenjan ihtiyacı karşılamaktan uzaktır


506 | | |
| |

 

Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz, Millî Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı merkezi sınavla öğrenci alacak liselerin ve kontenjan sayılarının bütün Türkiye’de olduğu gibi Adıyaman’da da beklentileri ve ihtiyacı karşılamadığını söyledi. Adıyaman’da sınavla yerleştirilecek öğrenci kontenjanının  belirlenmesinde ciddi bir planlama hatası yapıldığını, sınavla yerleştirilecek öğrenci yüzdesinin belirlenen yüzde 10’luk dilimin altında olduğunu dile getiren Deniz, “İlimizde 8. sınıf düzeyinde yaklaşık 11 bin öğrenci varken ayrılan kontenjan 1020 olarak gerçekleşmiş, böylelikle sınavla yerleştirilecek öğrenci yüzdesi Türkiye genelinde ortalama olarak yüzde 10 üzerinde iken ilimizde yüzde 9’larda kalmıştır” dedi.

Belirlenen kontenjanın ihtiyacı karşılamaktan uzak olduğunu, kontenjan belirlenirken şu anda 5, 6 ve 7. sınıfta okuyan öğrenci sayılarının dikkate alınmadığını belirten Deniz, “Sınavla alınacak öğrenci kontenjanı belirlenirken uzun vadeli düşünülmemiştir. 7. sınıf öğrenci sayısı 11723, 6. sınıf öğrenci sayısı 16109, 5. sınıf öğrenci sayısı 12302’dir. Bu sayılar dikkate alındığında önümüzdeki üç yıl içinde liselere yerleştirme hususunda çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kalacağımız aşikârdır” şeklinde konuştu.

Top