Bazı Ekonomik ve Mali Haklar Neden Hizmetli ve Memura Verilmiyor?
79176 | | | 17-09-2008

Diğer Yazarlar

Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk kontenjanlarının yüzde 15’i 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu kapsamına giren çocuklara, yüzde 10’u ailesinin oturduğu yerde devam edeceği ilköğretim okulu bulunmayanlara öncelik tanımak kaydı ile illerin gelişmişlik düzeyleri dikkate alınarak maddî imkânlardan yoksun ve başarılı çocuklara,  yüzde 25’i öğretmen çocuklarına, yüzde 50’si de diğer öğrencilere ayrılır.

 

Ayrılan bu kontenjanlardan birinin veya birden fazlasının dolmaması halinde, açık kontenjan diğer öğrencilere ayrılan yüzde 50’lik kontenjana eklenir.

 

Devlet Parasız Yatılı Kontenjanından kimlerin ne oranda yararlanacağı yönetmelikte yazılıdır.


Bu yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı çıkartmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı’nda öğretmenlerin dışında başkaca bir personel hizmet vermiyor mu? Milli Eğitim Bakanlığı çalışanı olarak hizmetli, memur, aşçı, şoför, şef, uzman, ebe, hemşire, doktor çalışmıyor mu? Niçin yukarıda sayılanların dışında diğer bakanlık çalışanlarının çocuklarına Devlet Parasız Yatılı Kontenjanından faydalandırılmıyor.

 

Ben bir hizmetli-aşçı-şoför veya memur çocuğu isem, DPY’den 450 puan almam gerekir ki, bursluluk hakkı elde edeyim. Diğer yandan bir öğretmen çocuğu 320 puan aldığı takdirde bursluluk hakkını elde ediyor. Yoksa hizmetli ve memurların aldıkları ücretlerin yüksek oluşundan dolayı çocukları bu haktan faydalanamamakta mıdır?


Genelde bütün bakanlıklarda bir kolaylık çıkarsa, bu bütün çalışanlar arasında paylaştırılır. Örneğin Sağlık, Maliye, Adalet, İçişleri bakanlıkları gibi. Maliye Bakanlığı’nda fazla çalışma ek ücretinden tüm çalışanların çeşitli oranlarda faydalanmaları sağlanmıştır.


Bu ve buna benzer birçok mali-ekonomik hakların Milli Eğitim Bakanlığı hizmetli ve memur kadrosunda çalışan, tüm yükü üstünde taşıyan okulların ve kurumların görünmez kamera arkası kahramanlarına niçin verilmediğini hep merak etmişimdir. Bilindiği üzere bakanlıklar arası geçişlerde Milli Eğitim Bakanlığı’ndan diğer bakanlıklara geçişler birinci sırayı tutmaktadır. Bunun sebebi nedir? Araştırılması gerekmez mi?

 

Şimdi buraya kadar bazı ekonomik ve mali hakların hizmetli ve memurlara verilmediğinin tespitini yapmaya çalıştım. Asıl sorumlular kimdir? 


Yıllardan beridir sendikalara üye olduk, onlara her türlü ortamda destek olmaya çalışıyoruz. Hiç düşündünüz mü bizler niçin sendikalara üye oluruz. Takım tutmak gibi mi? Hayır, asla. Bizlerin sendikalara üye olma amacımızı hepimiz az çok biliriz.


Bizler üye olarak görevimizi elimizden geldiği kadarı ile yapmaya çalışıyoruz, sendikalardan da beklentimiz, hizmetli ve memurların haklarını sonuna kadar aramasıdır. Sendikaların görevleri nedir?

 

Üyesini memnun etmek, onun ekonomik ve mali haklarını savunmaktır. Üyeler varsa, sendika vardır.

Önceki Yazılar
1- Taşrada sendikacı olmak ya da bir yol açıcının hikâyesi / Hıdır YILDIRIM
2- Nev'i şahsına münhasır bir sendika önderi: Erol Battal / Hıdır YILDIRIM
3- Mehmet Akif İnan'ın gençlik tasavvuru / Hıdır YILDIRIM
4- Öğretmen Mehmet Akif İnan / Hıdır YILDIRIM
5- Mehmet Akif İnan'ın şiir anlayışı ve 'vefa' beyti / Hıdır YILDIRIM
6- Toplu sözleşme sürecine dair / Şenol METİN
7- Yeni Türkiye tescillenmiştir / Talat YAVUZ
8- Vefa/t yahut Eğitim-Bir-Sen'in taşra tarihi / Hıdır YILDIRIM
9- Kâğıttan kaplan tüccarlarına cevap / Celal DEMİRCİ
10- Şair, mütefekkir, sendikacı Mehmet Akif İnan / Hıdır Yıldırım
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Top