Genel Yetkili Sendika
85211 | | | 17-05-2016
Yeni anayasa ve 657'ye ilişkin beklentilerimiz
F. Arzu YALÇIN

 

Ülke gündemimiz yoğun… Yaşamımızı etkileyen, geleceğimizi ilgilendiren yasal değişiklikleri tartışıp değerlendirilebilmek için günlük siyaseti, hayatımızın içinde yer alan güncel gelişmeleri/olayları bir yana bırakmanın yolunu bulmak zorundayız. Öncelikle kamu görevlileri olarak ağırlıklı konuşmamız gereken ana konu, yeni anayasa tartışmaları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yapılacak değişiklikler olmalıdır. Çünkü biri ülkemizin geleceğine yön veriyor, diğeri de kamu görevlilerini doğrudan ilgilendiriyor.

Yeni anayasa ile ilgili sendikamızın görüşü belli… Daha fazla söze gerek yok. Yapmamız gereken, sendikamızın talep ettiği değişikleri daha geniş kitlelere ulaştırmak, yeni anayasada yer almasını sağlamaya çalışmak olmalıdır. Bunu yapmadığımız sürece, talepte bulunduğumuz özgürlükçü, örgütlenmemize engel olmayan, kamu görevlilerine grev hakkı veren, milletin önünü tıkamayan, ülkemizi ileriye taşıyacak demokratik bir anayasanın gerçekleşmesi mümkün değildir. Çünkü hayatımızı kısıtlayan uygulamalar mevcut anayasaya dayandırılarak yapıldı.

Önümüze konulan engelleri kaldırmak için büyük mücadeleler verdik. Örneğin, 28 Şubat sürecine ilişkin izler, yüreklerimizi yaralayan yıldırma, ikna odaları vb. uygulamalar, kararlı bir mücadelenin, emeğin ve çabanın sonucunda kaldırıldı.

Geçmişte yaşanan sorunların, uygulamaların bir daha geri gelmemek üzere önü kapatılmalı, insan hak ve hürriyetleri, inanç özgürlüğü, gerekirse, kanun ve yönetmeliklerde değişiklik yapılarak güvence altına alınmalıdır.

Bir diğer önemli konu ise, kamu ile kamu görevlileri arasındaki ilişkiyi düzenleyen 657 sayılı Kanun’un değiştirilmesidir. İletişimde, ulaşımda, teknolojide, kısacası hayatın her alanında, 50 yıl içinde insanların dünyaya bakışlarında, yaşam anlayışlarında önemli değişlikler meydana gelmiş, çalışma şartları değişmiştir. 657 sayılı Kanun’da da birçok değişiklik olmuş, kanunun birçok maddesi uygulanabilir olmaktan çıkmıştır.

Kamu görevlilerinin iş güvencesi ve mevcut kazanılmış haklarına dokunulmadan söz konusu kanunda çağın gereklerine uygun değişiklikler yapılmalı; insanı merkeze alacak, inanç özgürlüğünü, kamu görevlilerine grev ve siyaset yapma hakkını, kişisel hak ve özgürlükleri güvence altına alacak yeni bir anayasa, daha fazla zaman geçirilmeden yazılmalıdır. 

Tüm Yazılar
1 Demokrasi nöbeti
2 Yeni anayasa ve 657'ye ilişkin beklentilerimiz
3 Yalnız değiliz
4 Gönül coşkusunun diğer adı: Kadınlar Komisyonu Türkiye Buluşması