Gelecek günler daha güzel olacak
81402 | | | 26-05-2016

Ramazan ÇAKIRCI

 

Tarih boyunca acının, zulmün, felaketlerin dayanılmaz ağırlığı ile çok buhranlar yaşandı. Bu buhranlı dönemlerde vicdan sahibi insanlar, mazlumlardan yana tavır ortaya koyarak saflarını belli ettiler. Kıyamete kadar devam edeceğine inandığımız bu mücadelede, Peygamberler bile kimi zaman görünürde yenilmişlerdir. Ancak onlar, yapmaları gerekene odaklanan “adanmış insanlar” oldukları için en nihayetinde sonsuzluğun sahibinin nazarında “kazanan” olduklarını biliyorlardı. Kimi zaman tarihe mal olmuş şahsiyetler, kimi zaman isimleri dahi bilinmeyen kahramanlar vasıtasıyla devam eden bu Hak-batıl mücadelesinin günümüzde devam ettiği şüphesizdir. Bu mücadelenin birçok cephesi vardır. Tarihin hiçbir döneminde, bilim, kültür, sanat, eğitim, askeri ve siyasi alanlarda; dünyaya iyinin, güzelin, doğrunun ve adil olanın hâkim olma savaşının bugünkü kadar çetin olduğu söylenemez.

Allah bizlere bu çetin mücadelenin en önemli mevzilerden biri olan sivil toplum mevzisinin, sendika karargâhında neferi olmayı nasip etti. Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen’i kuranlar, bu mevzide verilecek mücadelenin önemine ve hayatiliğine binaen bu adımı atmışlardı. Kurucu Genel Başkanımız Mehmet Akif İnan ve arkadaşları, bu kurumları Batı’dan transfer edilmiş basit sendikal amaçlarla değil, dünyevi ve uhrevi gayelerinin gerçekleşmesini sağlayacak bir vasıta olarak görmüşlerdir. Onlar, toprağa saçtıkları tohumun fidana, ağaca ve ormana dönüştüğünü bu dünya gözüyle göremediler ama açtıkları izden yürüyenlerin imza attıkları her doğru işten kendileri de nasipleneceklerdir. Bizler, bu kutlu yolculukta bugün için nöbette olan neferler olarak görevimizi en iyi şekilde yapmanın gayreti içindeyiz.

Kuruluşunun 24. yılında kendisine en yakın sendikanın iki katı kadar üyeye sahip ve yetkisini perçinleyen bir teşkilat olarak mutabakat metnini imzaladık. Bu başarının nasıl kazanıldığını anlayabilmek için sendikamıza gönül vermiş dava erlerinin verdiği mücadeleyi bilmek gerekir. Bu yetkinin nasıl alındığını anlayabilmek için, farklı olandan korkanlara inat farklılıkları kucaklayarak, farklılıkların zenginliğimiz olduğunu öğrettik. Yeni atanan öğretmenin de, görevde yükselmek için sınava giren hizmetli kardeşimizin de heyecanı bizim heyecanımız oldu. 160 kadın öğretmeni örgütleyerek gençlik ve yetimlere yönelik sosyal projelere ilaveten sendikada da kadın örgütlenmesine katkı sunan Zeynep öğretmenin başarımızda emeği vardır. İlçesiyle ilgili üye hedefini tutturmak amacıyla kopmuş ayak tendonuna rağmen, bacağını arkasından sürükleye sürükleye kuş uçmaz kervan geçmez köy okullarına üye çalışmasına giden ilçe temsilcimiz destanımızın unutulmayacak kahramanlarındandır. Tedavi görmesine rağmen ‘Bir gün alana çıkmazsam yetkiyi alamayabiliriz’ diyerek hasta yatağından kalkıp üniversitesinde üye çalışması yapan başkanımız, çalışma ve başarma azmimizin sembolü olmuştur. Kısacası her bir üyemizden işyeri temsilcimize, ilçe yönetimimizden üniversite temsilciliklerine, şube yönetim kurulumuzdan şube başkanlarımıza, eskimez ilçe yöneticilerimizden şube başkan ve yöneticilerimize, Genç Memur-Senimizden Kadınlar Komisyonumuza, eskimez genel başkanlarımız Niyazi Yavuz’dan Ahmet Gündoğdu’ya, Genel Yönetim Kurulu üyelerimiz Ahmet Özer’den Halil Etyemez’e, rahmetli Erol Battal’dan Esat Tektaş’a, Murat Bilgin’den Hıdır Yıldırım’a, Tevfik Yağcı'dan İrfan Coşkun’a, Mustafa Aydın’dan  Şaban Abak’a, İsmail Altınkaynak'tan Adem Solmaz’a ve ismini sayamadığım her birinin emeği, fedakârca gayreti vardır.

Bu yıl yetki kervanımıza Bartın, Burdur, Balıkesir 2, Edirne,  Hakkâri, İzmir 1, Kayseri 2, Kırıkkale 1,  Kırşehir, Kocaeli 2, Kütahya 2, Mersin 2, Muğla, Sinop, Tekirdağ, Tokat 2, YÖK, ÖSYM, Onsekiz Mart Üniversitesi, Bozok Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, İskenderun Teknik Üniversitesi de katıldı.

Teşekkürler, işyeri temsilcilerimize, ilçe yönetim kurullarımıza, il ve şube yönetim kurullarımıza ve 402 bin 165 defa teşekkürler üyelerimize.

Diğer sendikalar erimekle birlikte, sağımızdaki sendikanın elinde hiçbir ilde yetki kalmadı. Diğer sendikalar erirken; biz hayallerimizi gerçeğe dönüştürmenin heyecanını yüreğimizde duyduk, duyuyoruz.

Sendikal yetkinin emin ellerde olması adına önemsediğimiz sayısal gücümüzü perçinleyen 2016 yılı, bize yeni hedefler göstermiş ve ödevler yüklemiştir. Bundan sonra bir yandan gençlik çalışmalarına yoğunlaşırken, diğer yandan yakın hedeflere odaklanmalıyız. Teşkilatımızı çelikleştirmeye dönük çalışmalarla davamızı her üyemize anlatarak, onları da bu mücadelenin aktif neferleri yapma ve bizimle arasına duvarlar örmüş yeni gönüllere girmek üzere hedefimizi revize etmeliyiz.

Ulaşılmadık tek bir eğitim çalışanı, üye olmaya ikna edilmedik tek bir sendikasız meslektaşımız olduğu sürece sorumluluğumuzu yerine getirmiş sayılmayız. Bu hedef doğrultusunda daha çok çalışacağız. Bu hedef çok yakınımızda artık. İnşallah çok yakın bir zamanda yeni hedefimize de ulaşacağız.

Gelecek günler daha güzel olacak. Bu güzel günlerde buluşmak dileğiyle… 

Önceki Yazılar
1- Kitabın, davanın, vefanın hakkını veren adam: Erol Battal
2- Ne rakipsiniz ne de refik
3- Devlet yalan söylemez!
4- Destanımıza yeni bir sayfa daha ekledik
5- Popüler kültürün kutsallarına kurban verilecek hayatlarımız yok
6- Her başlangıç yeni bir ruh, yeni bir heyecandır
7- Uluslararası sempozyumumuzun ardından
8- Sabır, dayanışma, direniş, kararlılık, alın teri...
9- İlimle yönetemeyen, zulümle yönetir
10- İyilik örgütlü gücümüzle kazanacak
1 2 3 4 5 6 7
Top