Uluslararası sempozyumumuzun ardından
9005 | | | 08-09-2018

Ramazan ÇAKIRCI

Sendika olarak, küreselleşmenin yaygınlık kazanmaya başladığı bir dönemde kurulduk. Zor şartlara ve kıt imkânlara, engellemelere rağmen sabırla ve kararlılıkla örgütlenmemizi sürdürdük ve ülkemizin en etkili, eğitim hizmet kolunun yetkili sendikası olduk.

Zirveden yeni ufuklara yelken açtığımız son yıllarda, çalışma alanlarımızı ‘İşimize, içimize ve dışımıza yolculuk” mottosuyla özetleyip ifade ettik.

Her zaman insanların, bütün bir insanlığın acısını içimizde duyarak çalıştık. Bu amaçla üç yıl önce ‘dışa yolculuk’ kapsamında başlattığımız uluslararası sendikalarla eğitim ve iş birliği çalışmamıza devam ediyoruz. Son olarak İstanbul’da, dört gün süren ve 77 ülkeden 175 sendikacının katıldığı Uluslararası “Küreselleşme, Eğitim ve Sendikalar” sempozyumumuzu tamamladık.

Farklı renk, dil ve inançlara sahip eğitim örgütleri temsilcilerinin katıldığı bu sempozyum; sendikacılık, eğitim, bilgi ve tecrübe paylaşımı şölenine dönüştü. Sempozyumumuza Güney Amerika’dan Uzak Doğu’ya, Kuzey Avrupa’dan Güney Afrika’ya ve Asya’ya, dünyanın dört bir yanından katılım oldu.

Yeni paylaşım ve sömürü hesaplarıyla dünyanın küresel ölçekte yeniden dizayn edilmeye çalışıldığı bir dönemde, kabileler, ülke ve milletler, ideolojik veya etnik sebeplerle birbirine kırdırılmaktadır. Yusuf İslam’ın özetle ifade ettiği acı gerçeği derin bir tefekkürle yeniden düşünmeliyiz: “Müslümanlar birbirleriyle savaştıkça ağıtlar Türkçe, Kürtçe ve Arapça; zafer çığlıkları İngilizce ve İbranice olacaktır.”

Küresel emperyal politikaların dünyada büyük tahribatlara yol açtığını bir kez daha gördük ve bu yöndeki inancımız daha da pekişti. Dayanışma içinde olan uluslararası sendikalar, bu tahribatı önleyecek en etkin ve önemli gücün başında gelmektedir. Senegalli Osman Sembéne’nin “Topraklarımızdan silinene kadar Haçlı Siyon ittifakıyla savaşacağız” sözleriyle ifade edilen kararlılık, aslında küresel olumsuzluklara öfkeli kitlelerin derin özlemlerini içermektedir. Katılımcıların yeni dünya düzeninden rahatsızlıklarını ve itirazlarını net olarak ortaya koymaları, yarınlar adına umudumuzu çoğaltma sebebi olmuştur.

“Bir adım atarsak kafes kırılır/ Belki birden erir zincirlerimiz” inancı, umudu ve kararlılığıyla mücadelesine devam eden Eğitim-Bir-Sen, faaliyet alanında bir çeyrek yüzyılı geride bırakmış; disiplinli, programlı çalışmaları sonrasında uluslararası alanda etkili bir konuma gelmiştir. Kuşkusuz bu bir destandır, destansı bir başarıdır. Her günün, her yılın arkasında nice sabır, tahammül, dayanma ve direnme vardır.

Toplantımıza katılım sağlayan ülke temsilcilerinin sendikamızın profesyonel organizasyon kabiliyeti karşısındaki hayranlıklarını dile getirmeleri, farklı renk ve kültürlere sahip katılımcıların daha adil bir dünya için ortak noktada buluşmaları, küresel sorunlara evrensel çözümler üretme konusunda hemfikir olmaları ve bunu deklare etmeleri yarınlar için umut vericidir. Katılımcıların, ‘bu organizasyonu ancak Türkiye’den bir sendika yapabilirdi. Bizi ancak sizin gibi bir sendika bir araya getirebilirdi’ şeklindeki ifadeleri, bize yeni bir sorumluluk yüklemiş oldu.

Bu sorumluluğun bilincinde olarak daha çok çalışacak, bilgi ve tecrübemizi daha çok yaymak için gayret göstereceğiz.

İnançla, inatla, cesaretle…

Önceki Yazılar
1- Eğitim çalışanlarının güçlü sesi, genel yetkinin değişmeyen adresiyiz
2- Sendikacılığın hokkabazları
3- Umudu yeryüzüne aşılamak için daha fazla gayret
4- Kitabın, davanın, vefanın hakkını veren adam: Erol Battal
5- Ne rakipsiniz ne de refik
6- Devlet yalan söylemez!
7- Destanımıza yeni bir sayfa daha ekledik
8- Popüler kültürün kutsallarına kurban verilecek hayatlarımız yok
9- Her başlangıç yeni bir ruh, yeni bir heyecandır
10- Sabır, dayanışma, direniş, kararlılık, alın teri...
1 2 3 4 5 6 7
Top