Sendikalar - Duran
80654 | | | 11-06-2008

Diğer Yazarlar

Ülkemizin en büyük sorunlarından iki tanesi sivilleşme, demokratikleşmedir. Bunların önündeki engelleri yok etmeyi hedefleyen bir yapılanma olmalıdır sendikalar…

Bu konuda aynı düşüncelerle hareket eden herkesle,  hak elde etme adına her türlü görüşme içinde olmaları da kaçınılmaz. Bu konularla ilgisi olmayan kişileri de bilinçlendirme için gerekli faaliyetleri yürüterek örgütlü toplumun neler yapabileceğini, hangi verilmemiş haklarını elde edebileceğini göstermeleri stratejilerini oluşturmalıdır.

Şu anda elimizde güzel bir imkânın olduğunu söyleyebilirim. Çünkü durum gösteriyor ki, Eğitim-Bir-Sen üzerine düşeni yapmış, sendikacılığın nasıl yapılacağını ortaya koymuş ve taraflı tarafsız herkesin teveccühünü kazanmıştır. Kurum olarak kendine duyulan bu güvenle hareket edip, kısa sürede insanca yaşayabileceğimiz bir dünyanın oluşumunda temel taşlarından olması gerektiğini söylemeye bile gerek yoktur. Bütün çalışmalarının buna matuf olduğunu, açıklama ve çalışmaları ile ilan etmesi gereklidir.

Sendikal çalışmaların hedefi sadece ücret değildir. Elbette ki insanca yaşanabilecek bir ücret talebi kaçınılmaz. Ülkenin geleceğine yön verecek olan eğitimcilerin çağın gerektirdiği yeniliklerden istifade ederek kendini geliştiren, okuyan, bunun için maddi imkânları olan bireyler olmaları en tabii olanıdır. Bunun yanında günün ve geleceğin şartlarına uygun, bilimsel faaliyetlerle yoğrulan, mesaisini bu ülke kalkınması için harcayan, üreten, öncü ve önde olan, hakkı üstün tutup bunun için çalışan, güçlünün haklı olduğu ortamı benimsemeyen, emeğin değerinin hiçbir şeyle ölçülemeyeceği inancıyla hakkı teslim etmeyi hedefleyen bir sendikacılık…

Meslek liselerinin durumunu anlatmak bile sıkıntı verici durumda. Bunun çözüme ulaştırılması için var gücüyle kurumsal olarak çalışılması gerektiğinin bilincindeyiz.

Bu ülkenin kalkınmasının yolu meslek liselerine gerekli ehemmiyet ve değerin verilmesiyle mümkün olabileceğine inanıyoruz. Gençlerimizi eğiterek topluma faydalı insanlar yetiştirmek ve aynı zaman da üniversiteye hazırlamaktan ülkenin ne zararı olabilir ki? Eşit şartlarda girecekleri sınavlarda başarılı olanları takdir etmek gerekirken, uygulamalarla onları cezalandırmak geleceğimizi baltalamaktadır. Meslek liselerinde okuyan yaklaşık 820 bin öğrencimiz başarılı olmaları durumunda istedikleri bölümü tercih edemiyorlar, tercih etseler bile öğrenci seçme sınavındaki adaletsizlik nedeniyle istedikleri okullara gidemiyorlar. Bu haksızlığın giderilmesini istiyoruz. Onlar da bu vatanın evlatlarıdır. Herkes için fırsat eşitliği gerekmez mi? Milli Eğitim Bakanımızın bu konudaki girişimlerini destekliyor, sonuca bir an önce ulaşılmasını istiyor ve bekliyoruz. 

Bağımsız sendikanın ne demek olduğunu nasıl yapılacağını şu ana kadar olan icraatlarıyla Eğitim-Bir-Sen ortaya koydu. Çekemeyenlerin ya da sendikanın hızına yetişemeyenlerin söyledikleri, sendikayı yolundan alıkoyamayacaktır.

Doğru bildiklerimizi yapmaya, ilkeli duruşumuzu sağlamlaştırmaya devam edeceğiz. Kimsenin değil doğruların, hakkın, hukukun savunulması gerektiğine inanıyoruz.

İnsanca yaşamak hepimizin hakkıdır. Bunun yok olmasına asla izin verilmemelidir ve bunun mücadelesi yasal platformlarda sürdürülmelidir.

 

Önceki Yazılar
1- Taşrada sendikacı olmak ya da bir yol açıcının hikâyesi / Hıdır YILDIRIM
2- Nev'i şahsına münhasır bir sendika önderi: Erol Battal / Hıdır YILDIRIM
3- Mehmet Akif İnan'ın gençlik tasavvuru / Hıdır YILDIRIM
4- Öğretmen Mehmet Akif İnan / Hıdır YILDIRIM
5- Mehmet Akif İnan'ın şiir anlayışı ve 'vefa' beyti / Hıdır YILDIRIM
6- Toplu sözleşme sürecine dair / Şenol METİN
7- Yeni Türkiye tescillenmiştir / Talat YAVUZ
8- Vefa/t yahut Eğitim-Bir-Sen'in taşra tarihi / Hıdır YILDIRIM
9- Kâğıttan kaplan tüccarlarına cevap / Celal DEMİRCİ
10- Şair, mütefekkir, sendikacı Mehmet Akif İnan / Hıdır Yıldırım
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Top