Kadınların Temsil Problemi - Gül Özer
80474 | | | 11-06-2008

Diğer Yazarlar

Dinsel, siyasal ve ekonomik alanda erk ve iktidarın erkek tarafından temsil edildiği yada aile başta olmak üzere tüm toplumsal ve yönetsel kurumlarda kadına oranla erkeğin ağır bastığı bir yapılanma biçimi olan ataerkil bir sistemde yaşamaktayız. Kadının erkeğe tabi oluşunu doğal bir zorunluluk olarak kabul eden ve kadını her halükarda idare edilmesi ve yönetilmesi gereken nakıs bir varlık olarak gören ataerkil sistemdeki kalıp yargılar günümüzde de devam etmektedir.

Ataerkil iradenin belirlediği bu rolde erkek gerçek özne, kadın nesnedir.      

Erkek fonksiyonel bir varlıktır; kadın ise onun bir veya birkaç fonksiyonundan ibarettir.Erkek her halükarda buyuran, kadın ise buyruğa muhatap olandır.Erkek belirleyen, kadın ise belirlenene uyması gerekendir. Erkek tam, kadın eksiktir.Erkek rasyonel, kadın duygusaldır.

Modern-arabesk-alaturka üçlüsünün türevinden oluşan sosyal ve kültürel bir yaşantıyı ihtiyari veya ızdırabi olarak tecrübe etmek durumunda kalan kadın, cinsel bir meta olarak tüketilmektedir.

Erkekler bilen, öğrenen, kadından korkuyorlar.Yalnızca ev işleriyle meşgul, dış dünyadan kopuk kadına tahakküm etmek, kendine hayran ve ram etmek kolaydır.Kadın tahsil görüp, kendini geliştirdikçe, eleştirel bir gözle çevresine bakabildikçe erkeği ürkütmektedir. Her şeye razı, uysal "uyuyan güzel kadın” tipi erkeğe çok cazip gelmektedir. 

Kadınlar yıllar boyunca erkekler tarafından temsil edildiler.Kendileri adına konuştukları zaman ise; "modernist-feminist" gibi damgalandılar yada suskunluk duvarıyla çevrelendiler.Bu durum kadınların kendi ayakları üzerinde duramamalarının başlıca nedenidir. Sonuç olarak da bu gibi siyasal, ekonomik, dinsel nedenlerle alaturka  stereotipler meydana gelmiştir.

Bunun yanında kadınların da sessizliği ve dilsizliği temsil konusunda kendi içinde var olan handikaplardandır. "Bir adama 40 gün deli dersen deli olur" mealince kadınlardan bazıları da insanlığın hakim bölüğü olarak kendilerine baskı yapan erkeklerin uydurdukları kalıp yargılarla cinsiyetlerinden haksız ve boş yere utanır olmuşlar ve temsil yetkisinden uzaklaşmışlardır.

Kadınlar konuşmak, kendi sesleriyle konuşmak zorundadır. Modern ve geleneksel iş ve ev kadını alçakgönüllü ve yücelerde olmalı.İş hayatında kadın ve erkeklerin hasım olmayıp daha mükemmel bir insan olmak için yardımlaştığı; merhamet, alçakgönüllülük, samimiyet ve özveri gibi değerleri özel alana bırakmayan; zorlamayan, insanların kişilik bölünmelerine maruz bırakılmadığı ve maske takmaya zorlanmadığı; dilin, simgelerin ve kurumların ölü nesnelere dönüşmediği nitelikleriyle hayat dolu bir alan oluşturulmalıdır.

Hayatın her alanında olduğu gibi sendikalı faaliyet alanlarında da kadınların temsil sorunları vardır. Eşinin veya toplumun izin verdiği ölçüde katılım sağlayabilen kadınların sorunları da maalesef çözümsüz kalmaktadır.Sendikaya üye olmak isteyen bir kadına "Elinin hamuruyla erkek işine karışma" diyen zihniyete karşı katılım konusunda, temsil yetkisini biz kadınlar kendimiz ele almak zorundayız. 

Sahici bir katılım yoksa, sahici bir temsilden de söz edilemez. Biz İstanbul 1 Nol’u şube olarak kadın komisyonumuzu oluşturduk. Kadın sorunlarının ve isteklerin temsilcisi olmaya çalışacağız.                  

 

                                             Gül Özer

                                               İst. 1 Nolu Şube Kadınlar Komisyonu Başkanı

                                     Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni

Önceki Yazılar
1- Taşrada sendikacı olmak ya da bir yol açıcının hikâyesi / Hıdır YILDIRIM
2- Nev'i şahsına münhasır bir sendika önderi: Erol Battal / Hıdır YILDIRIM
3- Mehmet Akif İnan'ın gençlik tasavvuru / Hıdır YILDIRIM
4- Öğretmen Mehmet Akif İnan / Hıdır YILDIRIM
5- Mehmet Akif İnan'ın şiir anlayışı ve 'vefa' beyti / Hıdır YILDIRIM
6- Toplu sözleşme sürecine dair / Şenol METİN
7- Yeni Türkiye tescillenmiştir / Talat YAVUZ
8- Vefa/t yahut Eğitim-Bir-Sen'in taşra tarihi / Hıdır YILDIRIM
9- Kâğıttan kaplan tüccarlarına cevap / Celal DEMİRCİ
10- Şair, mütefekkir, sendikacı Mehmet Akif İnan / Hıdır Yıldırım
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Top