Hakikatte Başörtüsünü Kim İstismar Ediyor? - Aslan Balta
79964 | | | 12-06-2008

Diğer Yazarlar

Başörtüsünü istismar ederek rant sağladığı iddia edilen  kesimin aslında bu konuyu istismar etmediğini düşünüyordum, bu düşüncemde yanılmadığım “çağdaş yaşamı destekleme derneği” başkanının “biz bu ülkede asılız, bizim istemediğimiz hiçbir düzenleme bu ülkede yapılamaz” sözüyle bir anlamda kanıtlanmış oldu. Nasıl mı işte şöyle;

Eğer siz gerçekten bu konunun birileri tarafından istismar edilerek rant sağlandığını düşünüyorsanız, yapacağınız şey istismara konu olan malzemeyi bu istismarcıların elinden almaktır. Bu ülkede başörtüsü sorunu yok, herkes başını nenem gibi bağlarsa sorun kendiliğinden çözülür gibi topu taca atma şeklinde bir yaklaşımla sorunu görmezlikten gelerek değil, sorunun varlığını kabul ederek ve çözme iradesini bizzat göstererek yapacaksınız. Böylece problem çözülmüş olacak ve bunun üzerinden siyasi rant elde edenler halka söyleyecekleri bir şey kalmayınca siyaseten bitecekler.

Bu söylediklerimin olmasını doğrusu çok isterdim ama neredeyse imkansız. Çünkü, bu konuyu asıl istismar edenlerin çözüme karşı çıkanlar olduğunu düşünüyorum. Başörtüsünü kendi varlık sebepleri olarak görüyorlar. Var olabilmeleri için, ortamın gergin olması, korkuların üretilmesi gerekir. İşte tam bu noktada başörtüsü biçilmiş bir kaftan hüviyetinde onlar için. Başörtüsünü kullanarak irtica hortladı, laiklik elden gidiyor, şeriat geliyor korkuları rahatlıkla yayılabiliyor. Oysaki söylediklerine kendileri bile inanmıyorlar. Başörtüsünü kendi varlık sebepleri, egemenlik alanlarını koruma malzemesi olarak kullanıyorlar.

Heyhat!!! bu ne tükenmişlik, bu ne naiflik, bu ne zayıflık… bu ülkenin geleceğine, insanlığın sorunlarına söyleyecek hiç mi sözünüz kalmadı? Yılardır bu sorun çerçevesinde harcanan enerjiye yazık değil mi? Bu ne akıl tutulması Allah aşkına. İnsanlık tarihinde önemli roller üstlenmiş bir neslin torunları nasıl olurda yıllardır bu sorunla uğraşır akıl alır gibi değil.

ÇYDD Başkanı bu sözüyle bu konuda ülkemizde belli bir kesimin bilinçaltının tercümanlığını yapmıştır. Mesele başörtüsü meselesi asla değildir. Bunu açıktan söyleyemeyenler iş ciddi olunca asıl niyetlerini ve düşüncelerini açığa vurmuşlardır. Kinlerini ve nefretlerini  açıkça göstermeye başlamışlardır. Başörtülü bir öğrenciye hak ettiği notu vermem diyen bir rektörün bu sözü, bir nefretin, bir kinin, bir yıldırma politikasının yansıması değilse nedir?

Başörtüsünü savunanların da asıl itiraz ettiği, karşı duruş gösterdiği bu zihin dünyasıdır. Çünkü, başörtüsünün, birileri tarafından egemen olma, güç gösterme aracı olarak kullanıldığının farkındadırlar.

Herkesin kendisini asıl olarak gördüğü, özgürlüklerin asıl yasakların istisna olduğu bir Türkiye’yi başarmak zorundayız. Gidecek başka yerimiz de yok zaten.

Siz siz olun ezberinizi bozun ve bu ülke için ekonomik, sosyal, siyasal v.s. hangi çağdaş, bilimsel projeler sunacağınızı konuşun. Bu milletin sizden beklediği de budur. Kendi durağanlığınızı ve statikliğinizi kamufle çabalarınızı bu millet anlamıştır. Milletin bunu anladığını siz de anlayın.

                                                         

                                                              ARSLAN BALTA

                                                     TRABZON ŞUBE BAŞKANI

Önceki Yazılar
1- Taşrada sendikacı olmak ya da bir yol açıcının hikâyesi / Hıdır YILDIRIM
2- Nev'i şahsına münhasır bir sendika önderi: Erol Battal / Hıdır YILDIRIM
3- Mehmet Akif İnan'ın gençlik tasavvuru / Hıdır YILDIRIM
4- Öğretmen Mehmet Akif İnan / Hıdır YILDIRIM
5- Mehmet Akif İnan'ın şiir anlayışı ve 'vefa' beyti / Hıdır YILDIRIM
6- Toplu sözleşme sürecine dair / Şenol METİN
7- Yeni Türkiye tescillenmiştir / Talat YAVUZ
8- Vefa/t yahut Eğitim-Bir-Sen'in taşra tarihi / Hıdır YILDIRIM
9- Kâğıttan kaplan tüccarlarına cevap / Celal DEMİRCİ
10- Şair, mütefekkir, sendikacı Mehmet Akif İnan / Hıdır Yıldırım
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Top