Genel Yetkili Sendika

Anayasa Mahkemesi’ne taşıdığımız hukuk mücadelesiyle örgütlenme özgürlüğünün alanını genişlettik

Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Talat Yavuz, Yalova Şubesi’nin genişletilmiş il divan toplantısına katıldı. Sendikal çalışmaların yanı sıra eğitim, ülke ve dünya gündemine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı, eğitim çalışanlarının sorunlarının ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü toplantıda konuşan Yavuz, örgütlenmenin önündeki kısıtlamaların kaldırılması yönündeki hukuk mücadelelerinin, Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararla olumlu sonuçladığını belirterek, “Bu kararla birlikte daire başkanları, dekanlar, enstitü ve yüksekokul müdürleri ile yardımcılarının sendika kurucusu ve üyesi olmaları mümkün hâle gelmiştir. Örgütlenme özgürlüğü ve sendikal haklar alanında, gerekçesi itibarıyla da çığır açan bu kararın yasa koyucu tarafından örnek alınarak 4688 sayılı Kanun’da yer alan sendikal hak ve özgürlükleri konu ve kişi yönünden daraltan hükümlerin yeniden düzenlenmesi sağlanmalıdır” dedi.

Yavuz, kamu görevlilerinin ve sabit gelirlilerin alım gücünün düştüğüne dikkat çekerek, “Ekonomik veriler, enflasyon ve faiz oranlarındaki artış, dolar kurundaki dalgalanmalar, kamu görevlilerinin alım gücünün düştüğünü göstermektedir. Telafi edilmesi gereken bu durum, kamu yönetimi ve devlet tarafında da temel bakış olarak benimsenmeli; kamu görevlilerinin ücretlerinde geçmiş yönüyle kayıpları, gelecek yönüyle de enflasyona yenilme riskini giderecek nitelikte politikalar izlenmelidir” şeklinde konuştu.

Mücadele vererek, emek harcayarak, ter akıtarak eğitim çalışanları adına onlarca kazanım elde ettiklerini dile getiren Yavuz, “Otuz bir yıldır hak, emek ve özgürlük mücadelesi veriyor, sendikal yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Bu süreçte, yasakların kaldırılmasını, birçok sorunun çözüme kavuşturulmasını sağladık, onlarca kazanıma imza attık ” ifadelerini kullandı.

“Önümüzde hâlâ çözüm bekleyen sorunlar var” diyerek sözlerini sürdüren Yavuz, sorunlara çözüm bulma konusunda kararlı olunması, daha fazla vakit kaybedilmeden adım atılması, kalıcı önlemler alınması gerektiğinin altını çizdi. Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Akademisyenlerin ücretleri iyileştirilmeli, üniversitelerde idari personelin yer değişikliği talebi sağlanmalı ve alım gücü yükseltilmelidir. Öğretmenler adil ve sürdürülebilir bir yer değişikliği mekanizmasına kavuşturulmalıdır. Öğretmen iken şube müdürlüğü kadrolarına atananlara uzman ve başöğretmenlik için başvuruda bulunma hakkı verilmelidir. Şube müdürlerinin, şeflerin ve müfettişlerin mali haklarında artış sağlanmalıdır. Eğitim çalışanlarına yönelik şiddete karşı etkin ve caydırıcı düzenleme yapılmalıdır. Ek ders esasları yeniden düzenlenerek birim ücret artırılmalıdır. Yardımcı hizmetler sınıfı personeli genel idare hizmetleri sınıfına geçirilmeli ve özlük hakları iyileştirilmeli, ek göstergelerinde artışa gidilmelidir.”

Yavuz, İsrail’in Filistin’de giriştiği soykırıma da değinerek, İsrail terör devletinin dünyanın gözü önünde işlediği savaş suçuna ve uyguladığı soykırıma karşı ellerinden ne geliyorsa yapmaya devam ettiklerini kaydetti. İsrail ve suç ortağı ABD menşeli ürünlere karşı giderek yaygınlaşan boykotun sadece ülkemizde değil bütün dünyada uygulanması için çaba sarf edilmesi çağırısında bulunan Yavuz, boykotun dönemsel bir tepki değil, sürdürülmesi gereken bir tavır olduğunun altını çizerek, boykot çağrılarına kulak verilmesi, alışkanlıkların değiştirilmesi ve hızlıca alternatif ürünlerin listelenmesi gerektiğini vurguladı. Boykotun, okullar aracılığıyla yaygınlaştırılarak öğrenciler için iyi bir fırsat eğitimine dönüştürülmesini isteyen Yavuz, “Çocuklarımızın, gençlerimizin doğal refleksi de adaletsiz dünya düzenine başkaldırmaktan yanadır. Unutulmamalıdır ki, verdiğimiz her kuruş Gazze’deki bebeklerden birini parçalayan bombaya, hastanelere atılan füzeye dönüşmektedir” diye konuştu.

Talat Yavuz, her zaman hakkın, haklının, mazlum ve mağdurun yanında olan bir teşkilat olarak, insan haklarına yönelik her türlü şiddet, baskı, zulüm ve haksızlığa karşı çıkmaya, hukukun üstünlüğü için, eğitim başta olma üzere hayatın her alanında kazanılmış hakların korunması ve yeni hakların elde edilmesi için çaba harcamaya, sözünü ve sesini yükseltmeye, mücadele etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Eğitim-Bir-Sen Yalova Şube Başkanı Ahmet Kotçioğlu, açılışta yaptığı konuşmada, eğitim çalışanlarının yanında olmayı, haklarını savunmayı, kazanımlarına yenilerini eklemek için sendikal mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini kaydetti.