Mobbing uygulayanlar en ağır şekilde cezalandırılmalıdır


1571 | | |
| |

Eğitim-Bir-Sen Konya 2 No’lu Şube Başkanı Şenol Metin, Selçuk Üniversitesi’ndeki bazı bölümlerde araştırma görevlilerine mobbing uygulandığını söyledi. Konuyla ilgili basın açıklaması yapan Metin, genç akademisyenlerin devlete bir lira bile maliyet yüklemeden başka bir üniversitede lisansüstü eğitim izin taleplerinin engellendiğini ifade ederek, “Bölüm Kurulu’nun fakülte yönetim kurulu yetkisini, bölüm başkanının dekan ve rektör yetkisini gasbederek yetki aşımı suretiyle idari işlem tesis etmesi kamu yararına hiçbir katkı sunmamaktadır. Bu fiiller kamu yöneticisi yetiştirmekle görevli bilim insanları tarafından işlenmektedir” dedi.

Eldeki verilerin Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde, özellikle de Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde organize, süreğen bir mobbingin varlığını ortaya koyduğunu dile getiren Metin, “Bu çerçevede, mobbing yönünden İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi detaylı bir inceleme/soruşturma sürecinden geçirilmeli, failleri en ağır şekilde cezalandırılmalıdır” şeklinde konuştu.

Metin, sorunun çözümü için dekanlık ve rektörlük makamını inisiyatif almaya çağırdı.

Top