Öğretmenlere mobbing uygulayan idarecilere müsaade etmeyeceğiz


973 | | |
| |

Eğitim-Bir-Sen Denizli 1 No’lu Şube Başkanı Feyzullah Öselmiş, Lütfi Ege Anadolu Lisesi müdürünün bazı öğretmenlere mobbing uyguladığını, okulda siyasi ayrışma ve kutuplaşmaya neden olacak eylem ve söylemler içerisine girdiğini belirterek, “Öğretmene saygının, hak ettiği değerin verilmesi noktasında ümit verici gelişmelerin yaşandığı, Bakanlığın eğitime, eğitimciye ilişkin vizyon belgeleri ortaya koyduğu bir dönemde; bir okul müdürünün kendisi gibi düşünmeyeni örselediğine, öğretmeni öğrenci ve veli önünde rencide edecek tutum ve davranışlar sergilediğine, yıpratmaya ve yıldırmaya yönelik uygulamalar ortaya koyduğuna, ideolojik bir ruh hâli içerisinde kendi fikriyatında olmayanlara karşı saldırgan davranışlarda bulunduğuna şahit olmaktayız” dedi.

Söz konusu müdürün öğretmenlere mobbing uyguladığı yönünde öğretmenlerden kendilerine birçok şikâyet geldiğini ifade eden Öselmiş, “Okul müdürünün öğretmenlere, veli ve öğrencilerin bulunduğu ortamlarda bağırıp çağırması, onları küçük düşürecek sözler sarf etmesi, öğrencileri önünde değersizleştirmeye ve itibarsızlaştırmaya yönelik yakışıksız bir tutum içerisine girmesi, nasıl bir ruh hali içerisinde olduğunu da açıkça göstermektedir. Bu pervasızca davranışları sergileyecek cesareti ve güveni kimden aldığını merak etmekteyiz” şeklinde konuştu.

Bu hadisenin kötü örnek teşkil ettiğini, idealizm yerine ideolojiyi benimseyen bu gibi idarecilerin eğitimde yeni hedeflerin önündeki en büyük engel olduğunu vurgulayan Öselmiş, sözlerini şöyle tamamladı: “Bizler hangi düşüncede olursa olsun, hangi fikir kampı içerisinde yer alırsa alsın, kimsenin inancından ve düşüncesinden dolayı horlanmamasına, eğitimde ideolojik yaklaşımlara, militarist tutum ve davranışlara, 28 Şubat özlemi çekenlerin bu özleminin filizlenmesine asla müsaade etmeyeceğiz.”  

Top