Keyfîliğe, baskıya, ötekileştirmeye geçit verilmemelidir


421 | | |
| |

Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, Şehzadeler İlçe Millî Eğitim Müdürünün rahatsızlığa yol açan keyfî uygulamalarına tepki göstererek, “Kurumsal bütünlüğü, çalışma barışını ve iş birliğini zedeleyen, baskıcı ve keyfi tutumlarla, hukuksuz uygulamalarla çalışanların sendikal tercihlerini boyunduruk altına alan tavırlara asla müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Söz konusu uygulamalardan ilçede görev yapan eğitim çalışanlarının ve üyelerinin huzursuz olduğunu kaydeden Öner, “İlçe Milli Eğitim Müdürü, eğitim çalışanına mobbing uygulamakta, çalışanların sendikal tercihlerine müdahale etmekte, işyeri temsilcimizin görevini yerine getirmesini engellemektedir. Melek Urgancı Anaokulu İşyeri Temsilcimizin, raporu olduğunu ifade etmesine ve kurumuna iletmesine rağmen sağlık durumunu hiçe sayarak kanuna aykırı bir şekilde görev yerini değiştirmiştir. Konuyu mahkemeye taşıyarak hukuki yollardan hakkımızı arayacağız” şeklinde konuştu.

Öner, eğitim çalışanlarını huzursuz eden, tehdit ve baskıyla yıldırmaya çalışan mezkûr kişi hakkında gereken işlemin yapılması, keyfi, hukuksuz ve yönetici vakarına yakışmayan iş ve işlemlerin mercek altına alınması çağrısında bulundu.

Top