Mağdur ve mazlumların hakkını, hukukunu savunmaya devam edeceğiz


520 | | |
| |

Eğitim-Bir-Sen Kahramanmaraş 1 No’lu Şube genişletilmiş il divan toplantısını öğretmenevinde gerçekleştirdi. Şube Başkanı Abdülaziz Aydın, açılışta yaptığı konuşmada, daima mazlumun, mağdurun yanında olduklarını, bu amaçla projeler ve faaliyetler gerçekleştirdiklerini söyledi.Eğitim çalışanlarının haklarını koruma ve iyileştirmek, temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasının önündeki engellerin kaldırılması için mücadele verdiklerini dile getiren Aydın, vesayet odaklarını deşifre etmek, onlara karşı mücadele vermek ve hangi görüşte olursa olsun haksızlığa, zulme uğrayan kim varsa hepsinin hakkını ve hukukunu korumak için sendikacılık yaptıklarını vurguladı.

Top