Kadın üyelerimizle bir araya geldik


773 | | |
| |

Eğitim-Bir-Sen Konya 1 No’lu Şube, kadın üyelerle bir araya geldi. Toplantının açılışında konuşan Şube Başkanı Nazif Karlıer, aile ve iş hayatının uyumlu hâle getirilmesi meselesinin kendileri için önemli bir sorumluluk alanı olduğunu belirterek, “Fiziksel ve psikolojik yorgunluk, mobbing ve şiddet, çalışma ortamında huzursuzluk, çalışma saatlerinin aile hayatı dikkate alınarak düzenlenmemesi, iş yerlerinde kreş olmaması gibi zorluklar kadınların muhatap olduğu ve aileyi olumsuz etkileyen meseleler olarak önümüzde duruyor. Aile ve iş hayatının uyumlu hâle getirilmesi meselesi bizim için önemli bir sorumluluk alanıdır. Bu uyumu sağlamadığımız müddetçe aileyi korumak mümkün değildir” dedi. 

Şube Kadınlar Komisyonu Başkanı Asiye Kuzgun, annenin çocuk eğitimindeki rolüne ve önemine dikkat çekerek, aile kurumunun güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Kuzgun, hem insanın doğasına göre şekillenmeyen çalışma hayatının insan onuruna yakışır şartlara ulaşmasını sağlamanın hem de kültür, inanç ve hukuk sistemimizde korunması esas olan aile kurumunu gözeten bir üretim mekanizmasını şekillendirme imkânlarını oluşturmanın, başta devlet olmak üzere, tüm paydaşlar için bir zorunluluk olduğunu söyledi.

Meram vaizesi Emine Yakar da bir konuşma yaptı.

 

Top