Yöneticilerle istişarelerde bulunduk


347 | | |
| |

Eğitim-Bir-Sen Denizli 1 No’lu Şube yönetimi, Merkezefendi ve Pamukkale’de görev yapan yöneticilerle bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Birçok konunun ele alındığı toplantıda, yöneticilik sistemi, öğretmen atama sistemi, eğitimde gelinen nokta, eğitimin geleceği gibi hususlara dair değerlendirmelerde bulunuldu.

Şube Başkanı Feyzullah Öselmiş, gayelerinin eğitim olduğunu, herkesin üzerinde durduğu doğrularını ve yanlışlarını sorguladığı, yediden yetmişe bir şekilde toplumun tüm kesimini ilgilendiren eğitimi ve bu işin aktörleri olan eğitimcilerin sorunlarını ve geleceğini işin mutfağında olanlar olarak değerlendirdiklerini söyledi. Eğitimin, sadece eleştiren değil, aynı zamanda çözüm üretebilen, yol haritası çizebilen paydaşlarıyla daha başarılı bir noktaya gelebileceğine dikkat çeken Öselmiş, “Eğitimde, öz kültürümüzden ilham alan, medeniyet değerlerimizin izlerini taşıyan, geçmişimizin yansımasını içeren insan odaklı bir sistemi inşa etmek hepimizin orta gayesi olmalıdır” dedi.
 


3600 ek gösterge vaadinin üzerinden uzun bir süre geçtiğini hatırlatan Öselmiş, tüm eğitim çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmesi ve artık bu sözün dünün söyleminden bugünün gerçekliğine kavuşturulması gerektiğini sözlerine ekledi.

Top