Genel Yetkili Sendika

Filyasyon ve denetim görevlendirmeleri eğitim-öğretimi aksatıyor

Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz, okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin filyasyon ve mahalle denetim ekiplerinde görevlendirilmesinin eğitim-öğretim hizmetlerini aksattığını belirterek, “Okulların kapalı olduğu (eğitim-öğretim faaliyetlerinin henüz başlamadığı) dönemlerde kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında başta filyasyon ve mahalle denetim ekipleri olmak üzere, birçok mücadele alanında okul müdürleri, müdür yardımcıları ve öğretmenler görevlendirilmiştir. Görevlendirilen veya gönüllü olarak görev alan öğretmen ve yöneticilerimiz bu süreçte herhangi bir sorunla karşılaşmadılar. Ancak hem online hem de yüz yüze eğitimin başlamasıyla bu tür görevlendirmeler, eğitim ve öğretim hizmetlerinin sağlıklı ve verimli yürütülmesini ciddi manada aksamasına neden olmaktadır” dedi.

Konuyla ilgili olarak Vali Mahmut Çuhadar’a bilgi verildiğini söyleyen Deniz, “Sayın Valimizin sorunun çözümüne dair samimi, olumlu ve kamu görevlileriyle ilgili motivasyonun sağlanması noktasındaki yaklaşımları bizleri memnun etmiş, sorunun çözüleceği hususunda umut vermiştir” ifadelerini kullandı.