Genel Yetkili Sendika

‘Üniversite Çalışanlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri’ çalıştayı yaptık

Eğitim-Bir-Sen Konya 2 No’lu Şube, “Üniversite Çalışanlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri” konulu çalıştay gerçekleştirdi. Şube Başkanı Şenol Metin, çalıştayın üniversitelerde görev yapan akademik ve idari personelin sorunları ve çözüm önerilerinin müzakeresiyle iki aşamalı olarak yapıldığını söyledi.

Konya üniversitelerinde görev yapan akademik ve idari personelin bir araya gelerek sorunlarına yönelik görüş alışverişinde bulunmalarına da imkân sağlayan çalıştayda, üniversite çalışanlarının mali, sosyal, kariyere ait sorunları mercek altına alındı. İdari personelin üniversiteler arası tayin sorunu ile görevde yükselme yönetmeliğinin açıklarından yararlanarak işlemez hâle getiren idari tasarruflardan duyulan rahatsızlık konuşuldu, idari personel ile akademik personel arasındaki iş bölümünden ibaret farkın bir statü farkına dönüşmüş olmasından duyulan rahatsızlık vurgulandı.

Araştırma görevlilerinin doktoralarını bitirmesinin ardından işsiz kalmalarına neden olan 50/D sorununa dikkat çekilirken, doçentlik sözlü sınavının hâlâ 18 üniversitede uygulanıyor olması, kişiye özel kadro ilanları ile yayın ve yabancı dilin üniversitenin asli fonksiyonu olan eğitim fonksiyonunu değersizleştirmesi başlıkları ise diğer altı çizilen sorun alanları oldu.

Yükseköğretim vizyonunun tartışılmasının ardından çalıştay, Şenol Metin’in katılımcılara teşekkür konuşmasıyla sona erdi.