Genel Yetkili Sendika

‘Yurt dışı görevlendirmesinde geçen süre hizmet puanı ve derece/kademe terfisinde değerlendirilmelidir’

Eğitim-Bir-Sen Konya 1 No’lu Şube, üyesi öğretmenin, ilgili görevlendirmeyle yurt dışına gönderilmesi neticesinde, görev yaptığı sürenin hizmet puanı ve derece/kademe terfisinde değerlendirilmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddi işlemine karşı açtığı davada, mahkeme, işlemi iptal etti.

Konya İdare Mahkemesi kararını onayan Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, “…davacının Türkiye Diyanet Vakfına bağlı özel okul veya özel öğretim kurumu statüsünde bulunan Bulgaristan Şumnu İlahiyat Lisesinde geçen hizmet süresinin gerek 657 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde derece-kademe hesabında, gerekse Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 48. maddesindeki düzenlemeler doğrultusunda (okul yurt dışında bulunduğu için anılan maddenin 7. fıkrası uyarınca birinci hizmet bölgesinin birinci hizmet alanı için öngörülen hizmet puanı üzerinden) hizmet puanı hesabında değerlendirilmesinin gerektiği…” yönündeki gerekçeyle idarenin ret işleminin iptal edilmesine hükmetti.