Genel Yetkili Sendika

Şube müdürleri yapılan iyileştirmelerden faydalandırılmalıdır

İl millî eğitim müdürlüğü şube müdürleri, Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz’i ziyaret ederek, sorunlarını ilettiler.

Şube Başkanı Ali Deniz, şube müdürlerinin hemen hemen tamamının öğretmen kökenli olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi: “Şube müdürleri, eğitim-öğretim hizmetleri içinde kariyer yapma şevkiyle sınavlara girerek başarılı olmuştur. Ancak birçoğu okullarında idareci veya öğretmen olmaları hasebiyle eğitim-öğretim sınıfına tabi iken, şube müdürü olduktan sonra genel idare hizmetleri sınıfına tabi olmuşlardır. Eğitim-öğretim hizmetleri sınıfı çalışanlarının mali ve özlük hakları ile ilgili iyileştirmeler yapılmasına rağmen şube müdürlerinin öğretmen kökenli oldukları maalesef unutulmuş ve yapılan iyileştirmelerden faydalanamamışlardır. Şube müdürlerinin mağduriyetlerinin giderilmemesi, eğitim-öğretim hizmetlerinin de aksaması riskini beraberinde getirmektedir.”