Genel Yetkili Sendika

Eğitim çalışanlarının da depremzede olduğu unutulmamalıdır

Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Demir, valiliğin 24 Nisan’da eğitim öğretim faaliyetlerinin başlatılması kararına yönelik açıklamalarda bulunarak, idari izinli sayılması kararlaştırılan öğretmenlerin taşıması gereken şartların eksik olduğunu, bunun depremzede eğitim çalışanlarının mağduriyetlerinin önünü açacağını söyledi.

Hayatın normalleşmesinin bir adımı olarak eğitim öğretimin başlatılmasını desteklediklerini, ancak eğitim çalışanlarının depremzede olduğunun da unutulmaması gerektiğini ifade eden Demir, “Eğitim-öğretim faaliyetlerinin başlatılması, okulların eğitim öğretime hazır hâle getirilmesi, eğitim çalışanlarının barınma, hijyen ve diğer ihtiyaçlarının giderilmesi ile ilgili olarak alınan kararlarda eğitim paydaşlarının ve sivil toplum kuruluşlarının da sürece dahil edilmesi memnuniyet ve güven sağlayacak uygulamaların hayata geçirilmesini temin edecektir. Aksi hâlde kararların istişare edilmeden, bürokratik bir mantıkla alınması ilimizde hayatı normalleştirmeyeceği gibi yeni sorunları beraberinde getirecek ve eğitim çalışanlarını güvensiz, belirsiz, huzursuz bir duruma sürükleyerek yalnızlaştıracaktır” dedi.

İdari izinli sayılacakların kapsamının genişletilmesi gerektiğini belirten Demir, “Evi yıkılmış, ağır veya orta hasar görmüş, 0-60 ay arası çocuğu bulunan, engelli veya bakıma muhtaç çocuğu bulunan tüm kadın çalışanlar her durum ayrı ayrı değerlendirilerek idari izinli sayılmalıdır. Gebelik sürecinde olanların idari izinleri 32. haftadan 24. haftaya çekilmelidir. Çalışan eşlerden biri idari izinli sayılmalıdır. Birinci dereceden yakını vefat etmiş olan tüm çalışanlar idari izinli sayılmalıdır. Barınma alanlarının onarımları ivedilikle tamamlanarak ve sağlık sorunlarına ve salgın riskine karşı hijyen şartları iyileştirilerek tüm eğitim çalışanlarının barınma sorunu çözülmelidir. Göreve çağrılan tüm kamu görevlileri için tehdit oluşturacak kamudaki riskli binalar tahliye edilmeli, personelin ve hizmet alanların can güvenliği ciddi bir yaklaşımla sağlanmalıdır” şeklinde konuştu.

Demir, “Eğitim çalışanlarını çok zor şartlarla baş başa bırakacak, depremin sosyal ve psikolojik etkilerinin yanı sıra başka mağduriyetlere yol açacak, sosyal maliyet oluşturacak kararlar ile göreve çağıran Valiliği ve il millî eğitim müdürlüğünü aldıkları kararı tekrar gözden geçirmeye, hayatı normalleştirecek adımları paydaşlar ve sivil toplum kuruluşları ile istişare ederek kararlaştırmaya davet” ettiklerini kaydetti.