Genel Yetkili Sendika
Genel Disiplin Kurulu
Ali DENİZ
Genel Disiplin Kurulu Başkanı

Adıyaman 1 No'lu Şube Başkanı


Mustafa Sami ÇETİN
Genel Disiplin Kurulu Üyesi

Şanlı Urfa 2 No'lu Şube Başkanı


Mustafa KARATAŞ
Genel Disiplin Kurulu Üyesi

Erzurum 2 No'lu Şube Başkanı


Mahmut KAHRAMAN
Genel Disiplin Kurulu Üyesi

 Osmaniye Şubesi Başkanı


Uğur KOLSUZ
Genel Disiplin Kurulu Üyesi

Ankara 6 No'lu Şube Başkanı