Haber
2023-12-24 09:53:30
Akademisyenlerin ve üniversite idari çalışanlarının mali durumu iyileştirilmelidir

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yönetici atama yönetmeliğinin çıkarılması, il içi sıra tayininin yeniden getirilmesi konusunda gayret gösterdiklerini belirterek, “Üniversite idari personelinin mali durumlarının iyileştirmesi, akademisyenlerin aldığı ücretin insani hayat standartlarına çıkarılması, yaptıkları işe uygun bir ücretin verilmesi başta olmak üzere birçok konu önümüzde, Öğretmenlik Meslek Kanunu dâhil olmak üzere. Toplu sözleşme kararlarımızın hayata geçirilmesi için tempoyu artırıyor, adımlarımızı sıklaştırıyoruz” dedi.

Burdur, İzmir 1 ve 2 No’lu şubelerin toplantılarında konuşan Ali Yalçın, kısa süre önce sözleşmelilerin kadroya geçirilmesini, 50/d’lilerin 33/a’ya alınmasını sağladıklarını ifade ederek, şöyle devam etti: “Toplu sözleşme ile önemli adımların atılmasını başardık. Sorunları çözme kararlılığımız ve gayretimiz, kazanımlarımız devam edecek. Genel sekreter yardımcısı, fakülte-enstitü-yüksekokul sekreteri, şube müdürü kadrolarına özel hizmet tazminatı oranının 20 puan artırılması, öğretim elemanlarına ödenmekte olan eğitim-öğretim ödeneğinin bir kat artırımlı ödenmesi, öğretim görevlisi kadrolarındaki akademisyenlerin geliştirme ödeneğinin ilave 10 puan daha artırılarak toplamda 20 puan artışla yüzde 70 oranında ödenmesi, üniversite yurtlarında görev yapan personele fazla çalışma ücretinin bir kat daha artışla 5 kat artırımlı ödenmesi, üniversite idari personelinin üniversiteler arası yer değişikliğinin YÖK koordinasyonunda gerçekleştirilmesi konusunda çalışma yapılmasının karar altına alınması, şeflerin özel hizmet tazminatı oranındaki artışın 22 puana çıkarılması, teknik hizmetler sınıfına dâhil mimar ve mühendislerin ek ödeme oranında 20 puan; jeolog, kimyager, fizikçi, arkeolog, matematikçi, istatistikçi ek ödeme oranında 10 puan; tekniker ve teknisyenlerin ek ödeme oranında 5 puan artış sağlanması, teknik hizmetler sınıfına hizmet binaları dışında açık çalışma mahallerinde fiilen çalışanlara her gün için ek özel hizmet tazminatına yüzde 20 artış yapılması, toplu sözleşme ikramiyesinin 707 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı tutarında aylık ödenmesi, engelli çocuğu olan kamu görevlilerine aile yardımının yüzde 50 artırımlı ödenmesi, geliştirme ödeneğinin 2024 ve 2025’te de sürdürülmesi, üniversitelerin ikinci öğretim programında fazla çalışma yapabilecek personele ilişkin birim içi sınırlamanın yüzde 45’e, birim dışı sınırlamanın yüzde 20’ye çıkarılması, koruma ve güvenlik görevlilerinin ek ödeme oranının 10 puan artırılması, silahlı koruma güvenlik görevlilerinin ek ödeme oranının 15 puan artırılması, üniversite sıra tahsisli lojmanların yüzde 15’inin idari personel için ayrılması, üniversite lojman tahsis komisyonlarında yetkili sendika temsilcisinin bulunması, akademik jüri üyeliklerine ücret ödenmesi gibi birçok kazanımı örgütlü gücümüzle, toplu sözleşme kararlarımızla başardık. Gücümüz örgütlülüğümüz diyerek, örgütlü gücümüzle mücadelemizi kesintisiz sürdürüyoruz.”

Üniversite idari personelinin yer değiştirebilme hakkı için ısrarcı olduklarını vurgulayan Yalçın, “Toplu sözleşme kararlarımızın hayata geçirilmesi için tempoyu artırıyor, adımlarımızı sıklaştırıyoruz. Birinci dereceye yükselen kamu görevlilerine 3600 ek gösterge verilmesi için toplu sözleşmede yetkili konfederasyonla çalışma kararını aldırdık. Şimdi bunu da başaracağız. Akademisyenlerin ücretleri de örgütlenme oranı da düşük. Örgütlülüğün önemini bilen ve üye olan, önem verenlerle vereceğimiz mücadele ile akademik zammı da başaracağız. Kamuda ücret, ünvan, yetki ve sorumluluk eksenli yeniden yapılandırma ihtiyacını da tartışacağımız. ‘Kamu Personel Sistemi Dünü/Bugünü/Yarını’ başlıklı adalet ve hakkaniyet temelli yeni kamu yönetimi için mutfak çalışmasına başlıyoruz” şeklinde konuştu.

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen’in, kamu görevlilerinin sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalarının yanı sıra mazlumlara ve mağdurlara da kucak açan bir erdemliler hareketi olduğunun altını çizen Yalçın, “Filistin özgürleşene kadar asla durmayacağız. Biz üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İzmir 1 No’lu Şube’nin Teşkilat Buluşması ve Eğitim Programı yapıldı

Eğitim-Bir-Sen İzmir 1 No’lu Şube Teşkilat Buluşması ve Eğitim Programı, şube yönetimi, denetleme ve disiplin kurulu üyeleri, ilçe temsilcilik yönetimleri ve kadınlar komisyonunun katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda toplu sözleşme süreci, eğitim ve eğitim çalışanlarının gündemi ve sendikal çalışmalar konuşuldu, eğitim programları yapıldı.

MEMUR-SEN
KONFEDERASYONU
EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ
SENDİKASI
Zübeyde Hanım Mahallesi Sebze Bahçeleri Caddesi No:86
Altındağ - Ankara / TÜRKİYE
Tel : 0.312 231 23 06 Faks : 0.312 230 65 28
ebs@ebs.org.tr
Copyright © Eğitim Bir Sen