İlkelerimiz

Güçlüyü haklı değil, haklıyı güçlü kılmak.

Dürüstlüğün en büyük erdem olduğunu bilmek ve kabul etmek.

Birey hakkının en temel insan hakkı olduğunu bilmek ve korumak.

Misak-ı Milli sınırları içinde devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü savunmak ve korumak.

İnsan haklarına yönelik her türlü şiddet, baskı, zulüm ve haksızlığa karşı çıkmak.

Her düşünceyi, özgür iradeyi, fikir inanç ve ifade özgürlüğünü en temel insan hakkı bilmek ve savunmak.

Antidemokratik, çağdışı oluşum ve yapılanmalara karşı çıkarak, demokratik hukuk devletinin kurulması ve korunması için mücadele etmek.

Toplumun kültür alt yapısını oluşturan milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmak, insanımızın değer yargılarına saygılı olmak.

İdeolojik ve siyasi yapılanmalardan her zaman ve zeminde uzak kalmak.

Siyasi partilerimizin tümüne aynı uzaklıkta ve aynı mesafede olmak.

Sendikal mücadelede her zaman sorumluluk bilinci içinde, yapıcı, uzlaşmacı ve ilkeli olmak.

Sendikacılığın tüm aşamalarında sendikal demokrasiyi egemen kılmak.

Sınıf ve zümre, dil, din, ırk ve mezhep ayrımcılığı yapmamak.

Özgür iradeye dayalı hür ve ilkeli sendikacılık prensiplerini benimsemek ve savunmak.

Eğitimde fırsat eşitliğini, olmazsa olmaz kural bilmek ve sistemimize hakim kılmaya çalışmak.

Ülke kalkınmasının ancak eğitimle olabileceğini yılmadan usanmadan insanımıza anlatmak, duymak ve görmek istemeyen yetkililere duyuruncaya kadar mücadele etmek.

Devletin Anayasamızda ifadesini bulan tüm ilkelerine bağlı kalmak ve korumak.

Devletin \'Sosyal Devlet\' ilkesini mutlak ve kamil manada hayata geçirilmesi için yasal ve hukuk zemininde her türlü mücadeleyi vermek.

Hukuk devletinin, hukukun üstünlüğüne ve uluslar arası hukuk normlarına bağlı kalınarak korunacağına inanmak.

Önemli olan toplumun bir kısmını değil tamamını kucaklamak, iş kolumuzda çalışanların tamamını sendikamıza üye yapmaktır. 

MEMUR-SEN
KONFEDERASYONU
EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ
SENDİKASI
Zübeyde Hanım Mahallesi Sebze Bahçeleri Caddesi No:86
Altındağ - Ankara / TÜRKİYE
Tel : 0.312 231 23 06 Faks : 0.312 230 65 28
ebs@ebs.org.tr
Copyright © Eğitim Bir Sen