Haber
2023-12-29 09:53:38
Eğitim çalışanlarının hür ve gür sesiyiz

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mesut Öner, Niğde Şubesi’nin genişletilmiş il divan toplantısına katıldı. Sendikal çalışmalara, eğitim gündemine ve eğitim çalışanlarının sorunlarının çözümüne ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda konuşan Mesut Öner, Eğitim-Bir-Sen’in, özelde eğitim çalışanlarının sosyal ve ekonomik gelişimleri çerçevesinde, genelde milletimizin değerler bağlamında uğradığı haksızlıklar karşısında gür bir ses, güçlü bir nefes olduğunu söyledi.

Eğitimin sorununun, çalışanların sorunları çözülmeden çözülemeyeceğine dikkat çeken Öner, “Sendika olarak, sorunların üzerine gitmeye, çözüm aramaya, yetkilileri çözüme yönelik adım atmaya zorlamaya devam edeceğiz” dedi.

Yüklerinin ağır, yükümlülüklerinin büyük olduğunu kaydeden Öner, şöyle devam etti: “Üyelerimizin, eğitim çalışanlarının, eğitim sisteminin, öğrenci ve velilerinin, okuldaki hizmetlinin, ilçe millî eğitim müdürlüğündeki şefin, memurun, üniversitelerdeki akademisyenlerin, idari personelin beklenti, itiraz, talep yükü bizdedir. Bu sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Çözüm önerme, talepleri dillendirme, kazanımları artırma, sorunları azaltma mücadelemiz devam ediyor.”

Kariyer basamakları sürecinde Anayasa Mahkemesi kararının oluşturduğu belirsizliğin giderilmesi çağrısında bulunan Öner, istihdamda güçlük çekilen bölgelerde cezbedici yöntemlerin hayata geçirilmesi, eğitim kurumları yöneticiliğinin liyakat ve kariyer ekseninde profesyonel bir meslek olarak yapılandırılması; yönetici görevlendirme yönetmeliğinde sürekli değişiklik yapılmasından vazgeçilerek kalıcı bir sistemin kurulması gerektiğini dile getirdi.

Mesut Öner, yarıyıl tatili mazerete bağlı yer değiştirme duyurusuna da değinerek, “Duyuruda sözleşmeli öğretmenlerle yeni kadroya geçirilen öğretmenlere başvuru hakkı tanınmaması kabul edilemez. Sendika olarak, Nisan 2017’de yapılan Kurum İdari Kurulu toplantısında ‘Sözleşmeli öğretmen yerine kadrolu öğretmen istihdamının yapılması; mevcut sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmesi için ilgili merciiler nezdinde çalışma yapılması; mevcut sözleşmeli öğretmenlerin aile bütünlüğü ve sağlık durumuna bağlı yer değişikliği ve izin hakları başta olmak üzere kadrolu öğretmenlerin sahip olduğu haklardan faydalandırılmaları sağlanmalıdır’ talebini dile getirmiştik. Bunun akabinde, bakanlık, eşleri başka bir ilde sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanlara, görev yaptıkları ilde bir yıllık çalışma süresini doldurmaları şartıyla istemeleri hâlinde eşlerinin görev yaptıkları ilde birleştirilme talebinde bulunabilme hakkı tanımıştı. Benzer bir uygulama şimdi de gerçekleştirilmeli, anayasada ifadesini bulan aile bütünlüğünün sağlanması ilkesi sözleşmeli öğretmenler özelinde hayata geçirilmelidir” şeklinde konuştu.

Programın düzenlenmesinde emeği geçen Niğde Şube Başkanı Hasan Orhan’a, yönetimine ve bütün katılımcılara teşekkür eden Öner, “Üyemiz, ülkemiz ve yerküre için çalışmaya, çaba harcamaya, mücadele etmeye; çözümlerle güçlenmeye devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

Niğde İl Millî Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar’ı da ziyaret eden Mesut Öner, daha sonra müdürlükte görev yapan eğitim çalışanlarıyla bir araya geldi.

MEMUR-SEN
KONFEDERASYONU
EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ
SENDİKASI
Zübeyde Hanım Mahallesi Sebze Bahçeleri Caddesi No:86
Altındağ - Ankara / TÜRKİYE
Tel : 0.312 231 23 06 Faks : 0.312 230 65 28
ebs@ebs.org.tr
Copyright © Eğitim Bir Sen