Haber
2024-05-24 13:52:33
FAHİŞ KİRADA ISRARCI MUNZUR ÜNİVERSİTESİ’NE YARGI İKİNCİ KEZ DUR DEDİ

Eğitim-Bir-Sen olarak Munzur Üniversitesi’nin üniversite lojman kira bedellerinde fahiş artış kararına karşı açtığımız davada mahkeme, dava konusu işlemde kira artışlarına ilişkin herhangi bir gerekçeye yer verilmemekle birlikte cevap dilekçesinde ileri sürülen kamu konutlarının kira bedellerinin belirlenmesine ilişkin mevzuat hükümlerinde yer almayan afaki karşı iddialara dayalı yapılan artış kararı hakkında yürütmesinin durdurulması kararı verdi. 

 

Erzincan İdare Mahkemesi, kararında, “Dava konusu işlemde kira artışlarına ilişkin herhangi bir gerekçeye yer verilmemekle birlikte davalı idare tarafından dava dosyasına sunulan bilgi ve belgeler ile savunma dilekçesinde, lojman yapımı dolayısıyla ödenen borç için Munzur Üniversitesi’nin öz kaynaklarının kullanılmasının önüne geçilerek lojman biriminin gelir ve giderlerinin birbirini karşılayacak şekilde düzenlenmesi amacıyla kamu yararı esas alınarak ve kamu zararı oluşmamasına dikkat edilerek il genelinde kira fiyatı piyasa araştırmasının yapıldığı, il genelindeki kira fiyatlarının ortalaması alınıp yarısından daha az bir bedelin belirlendiği yönünde ifadelere yer verildiği görülmüştür. Uyuşmazlıkta; sosyal yardım amacı taşıyan kamu konutlarının kira bedellerinin Kamu Konutları Kanunu, Kamu Konutları Yönetmeliği ve Millî Emlak Genel Tebliğlerinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde belirlendiği, üniversitelerin Kamu Konutları Kanunu'nun kapsadığı idareler arasında sayıldığı, davalı üniversitenin özerk bütçeli bir kurum olması ve lojman kira gelirlerinin millî emlak hesaplarına değil üniversite bütçesine yatırılıyor olmasının davalı üniversite bünyesinde bulunan lojmanların kiralarının bahsi geçen mevzuatta belirlenen usuller dışında belirlenebileceği anlamına gelmediği, üniversitenin mülkiyetinde bulunan lojmanların yapım maliyetlerinin de lojmanda oturanlara yükletilemeyeceği açıktır” ifadelerine yer verdi. 

 

Munzur Üniversitesi, daha önce de lojmanlarda ikamet eden personelin kampüs içerisindeki wifi hizmetinden,  halı saha gibi sosyal donatılardan faydalandığı gibi iddialarla lojman kira bedellerinde beş kata varan artışlar yapmış; bu hukuksuz işlem yine sendikamızca dava konusu edilerek mahkemece önce yürütmenin durdurulması, akabinde de iptal kararı verilmişti. Üniversite ise yürütmenin durdurulması kararı üzerine, mahkemenin gerekçelerini hiçbir şekilde dikkate almaksızın lojman kira bedellerinde yine fahiş artışlar gerçekleştirmişti.

 

Karara ulaşmak için buraya tıklayın.

MEMUR-SEN
KONFEDERASYONU
EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ
SENDİKASI
Zübeyde Hanım Mahallesi Sebze Bahçeleri Caddesi No:86
Altındağ - Ankara / TÜRKİYE
Tel : 0.312 231 23 06 Faks : 0.312 230 65 28
ebs@ebs.org.tr
Copyright © Eğitim Bir Sen