Haber
2023-12-15 09:53:16
İLKSAN’daki keyfîliği yargıya taşıdık

İLKSAN ile İLKSAN’a bağlı veya ait işletme veya iştiraklerine yapılacak işçi alımlarını, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in kapsamı dışına çıkaran düzenlemeye karşı Danıştay’da dava açtık.

12.12.2023 tarihli ve 32397 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7937 Karar sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İLKSAN tarafından 4857 sayılı İş Kanunu başta olmak üzere iş kanunları hükümleri çerçevesinde alınacak işçi statüsündeki çalışanların istihdamı, kamu kurum ve kuruluşlarına iş kanunları hükümlerine göre çalıştırılmak üzere sürekli veya geçici işçi alınmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in kapsamı dışına çıkartılmıştır.

İLKSAN’ın kamu tüzel kişiliğini haiz bir kamu kurumu olması, Sandığın kamusal nitelikli hizmetleri yerine getirmek amacıyla kurulması, Sandığın 4357 sayılı Kanun’la kamusal hak ve yetkiler tanınması, Sandığı kamusal hak ve yetkilerle donatan ve işlemlerinin kapsam ve sınırını tayin eden yasal düzenlemelerin idare hukuku alanını ilgilendiren düzenlemeler olması, Sandığın asli ve sürekli hizmetlerinin kamu personeli eliyle yürütülmesi ve kamu görevlilerine sağladığı hizmetlerin de kamusal nitelik taşıması nedeniyle, Sandığın Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in kapsam dışı kuruluşlar arasında değil tam aksine kapsam içinde alması gerekmektedir.

Bu nedenle, İLKSAN yönetiminin geçen yıllardaki duyuru ve sınav yapılmaksızın personel istihdamı, hatıra binaen işe alım yapması, usulsüz işten çıkarmalar nedeniyle iş mahkemelerindeki dava sayısı konularındaki kötü ve olumsuz sicili gözetilerek; meşru bir amaç taşımaksızın, makul ve nesnel bir gerekçeye dayanmaksızın İLKSAN üyesi kamu personelinin ortak hak ve menfaatleri ile Sandık üzerindeki çıkar ve haklarına zarar verecek mahiyette keyfî karar ve uygulamalara kapı aralayacak, Sandığa ve Sandık üyesine zarar verecek düzenlemeyi yargıya taşıdık.

MEMUR-SEN
KONFEDERASYONU
EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ
SENDİKASI
Zübeyde Hanım Mahallesi Sebze Bahçeleri Caddesi No:86
Altındağ - Ankara / TÜRKİYE
Tel : 0.312 231 23 06 Faks : 0.312 230 65 28
ebs@ebs.org.tr
Copyright © Eğitim Bir Sen