Haber
2023-12-27 09:53:35
Sözleşmeli ve sözleşmelilikten kadroya geçen öğretmenlere yer değişikliği hakkı verilmelidir

2024 Yarıyıl Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu, 27.12.2023 tarihinde bakanlığın web sayfasında yayımlanmıştır. Ancak söz konusu duyuruda yaz tatili döneminde olduğu gibi halen sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanlar ile sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmaktayken 7433 sayılı Kanun kapsamında öğretmen kadrosuna atananlardan toplam üç yıllık çalışma süresini doldurmayanlara başvuru hakkı tanınmamıştır.

7433 sayılı Kanun ile 657 sayılı Kanun’a eklenen geçici 48. maddede, “Birinci fıkranın (a) ve (c) bentleri kapsamında memur kadrolarına atananlar, sözleşmeli personel olarak geçen süreler dâhil olmak üzere dört yıl süreyle başka bir yere atanamazlar. Dört yıllık sürede, memur kadrosuna atanmadan önce tabi oldukları mevzuata göre yer değiştirme hakkına sahip olanların söz konusu mevzuatta yer alan süre, usul ve şartlarla görev yerleri değiştirilebilir” hükmü bulunmaktadır.

Bakanlıkça önceki yıllarda yayımlanan kılavuz hükümlerinde, sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmaktayken öğretmen kadrolarına atananlara, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 4. maddesindeki öğretmen kadrolarına atananların aynı yerde en az bir yıl daha görev yapmaları şartı aranmaksızın il içi ve iller arasında aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri veya engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değişikliğinde bulunma hakkı verildiği bilinmektedir.

Öte yandan, Eğitim-Bir-Sen olarak, Nisan 2017’de yapılan Kurum İdari Kurulu toplantısında ilk gündem maddesi olarak “Sözleşmeli öğretmen yerine kadrolu öğretmen istihdamının yapılması; mevcut sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmesi için ilgili merciiler nezdinde çalışma yapılması; mevcut sözleşmeli öğretmenlerin aile bütünlüğü ve sağlık durumuna bağlı yer değişikliği ve izin hakları başta olmak üzere kadrolu öğretmenlerin sahip olduğu haklardan faydalandırılmaları sağlanmalıdır” talebini dile getirmiştik. Bunun akabinde, bakanlık, eşleri başka bir ilde sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanlara, görev yaptıkları ilde bir yıllık çalışma süresini doldurmaları şartıyla istemeleri hâlinde eşlerinin görev yaptıkları ilde birleştirilme talebinde bulunabilme hakkı tanımıştı.

Benzer bir uygulamanın şimdi de gerçekleştirilerek anayasada ifadesini bulan aile bütünlüğünün sağlanması ilkesinin sözleşmeli öğretmenler özelinde hayata geçirilmesi, haklı ve yerinde bir beklentidir.

657 sayılı Kanun’un geçici 48. maddesi çerçevesinde sözleşmeli öğretmen iken öğretmen kadrolarına atananların, öğretmen kadrolarına atanmış olmaları, mazerete dayalı yer değişikliği hakkı kapsamına alınmaları için yeterli görülerek sözleşmelilikte veya sözleşmelilik dâhil hizmet süresinde üç yılını tamamlama şartı aranmaması, sözleşmeli öğretmenlere aile birliğine dayalı yer değişikliği hakkının tanınması konusunda yer değişikliği kılavuzunda düzenleme yapılmalıdır.

MEMUR-SEN
KONFEDERASYONU
EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ
SENDİKASI
Zübeyde Hanım Mahallesi Sebze Bahçeleri Caddesi No:86
Altındağ - Ankara / TÜRKİYE
Tel : 0.312 231 23 06 Faks : 0.312 230 65 28
ebs@ebs.org.tr
Copyright © Eğitim Bir Sen