Haber
2023-12-26 09:53:34
Üniversite genel sekreter yardımcılarının ek gösterge ve makam tazminatı sorunu çözülmelidir

Üniversite genel sekreter yardımcılarının ek gösterge rakamlarının 4200’e çıkarılmasını ve kendilerine makam tazminatı ödenmesini, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek torba kanuna söz konusu önerinin dâhil edilmesini talep ettik.

Hukuk devleti ilkesi ile amaçları dikkate alınarak ek gösterge düzenlemesi söz konusu olduğunda, adalet ve hakkaniyet ölçütlerinin de gözetilmesinin zorunlu olduğu açıktır. Üniversite teşkilat yapısı içinde idari hiyerarşide daire başkanlarının üzerinde, amir konumunda bulunan genel sekreter yardımcılarının ek göstergelerinin daire başkanlarından daha düşük olmasının nesnel ve makul bir gerekçesinin bulunmadığı görülmektedir.

Uzun yıllardır süregelen bu çarpıklığa artık bir son verilmeli; toplu sözleşme hükmü gereğince üzerinde çalışma yapılması kararlaştırılması suretiyle idarenin düzenleme taahhüdü altına girdiği de gözetilerek üniversite genel sekreter yardımcılarının konumlarıyla orantılı bir ek gösterge düzenlemesi hayata geçirilmelidir.

Eğitim-Bir-Sen olarak, üniversite genel sekreter yardımcılarının ek gösterge rakamlarının 4200’e yükseltilmesi, üniversite genel sekreter yardımcısı ünvanının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na ekli IV sayılı Cetvel’e eklenmesi hususunun TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek olan 2/1812 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’ne dâhil edilmesi talebiyle başvuruda bulunduk.

AK Parti'ye gönderdiğimiz metne buradan ulaşabilirsiniz.

YÖK'e gönderdiğimiz metne buradan ulaşabilirsiniz.

MEMUR-SEN
KONFEDERASYONU
EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ
SENDİKASI
Zübeyde Hanım Mahallesi Sebze Bahçeleri Caddesi No:86
Altındağ - Ankara / TÜRKİYE
Tel : 0.312 231 23 06 Faks : 0.312 230 65 28
ebs@ebs.org.tr
Copyright © Eğitim Bir Sen