Haber
2023-12-22 09:53:27
Üniversitelerde ek ders ve fazla çalışma ücreti sorununa çözüm bulunmalıdır

Cumhurbaşkanlığı’na başvuruda bulunarak, üniversitelerde ikinci öğretime ait ek ders, sınav ve fazla çalışma ücretlerinin ödenek yokluğu nedeniyle karşılanamadığından bahisle ikinci öğretim gelirlerinden cari giderler için ayrılan payın bu ücretlerin ödenmesinde kullanılmasını ve ödenek aktarılmasını talep ettik.

Yükseköğretim kurumlarında ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde normal örgün öğretimin bitimini müteakiben ikinci öğretim yapılmakta, ikinci öğretimde görev alan öğretim elemanlarına ödenecek ek ders ve sınav ücretleri ile personele ödenecek fazla çalışma ücretleri, öğrencilerden toplanan ikinci öğretim ücretlerinin yüzde 70’lik kısmından karşılanmaktadır. Ancak bu konuyla ilgili sendikamıza iletilen şikâyetlerden; ikinci öğretim ücretlerinden elde edilen gelirin söz konusu öğretim için gerekli ek ders, sınav ve fazla çalışma ücretini karşılayamadığı için bahse konu faaliyetlere ödenen ücrete esas katsayı/çarpan rakamlarının düşürüldüğü, bunun ise birinci öğretim için öngörülen ücretlerin dahi altında bir ödemeye tekabül ettiği anlaşılmaktadır.

Buradan hareketle, çoğu yükseköğretim kurumunda ikinci öğretime ait ek ders, sınav ve fazla çalışma ücretlerinin ödenmesinde kullanılması öngörülen yüzde 70’lik kısmın söz konusu ödemelerin/ücretlerin kullanılmasına yetmediği, bu nedenle ödemeye esas katsayı oranlarının düşürüldüğü, bunun sonucunda ise mesai saatleri dışında gerçekleştirilen ikinci öğretim faaliyetleri karşısında üniversite personelinin mesai saatleri haricindeki çalışmasını/emeğini karşılamayacak kadar düşük tutarda ek ders/fazla çalışma ücreti ödendiği görülmektedir.

Eğitim-Bir-Sen olarak, yükseköğretim kurumlarının ikinci öğretim gelirlerinden öğrencilerin sosyal hizmet giderleri için ayrılan paydan sonra kalan yüzde 30’luk kısmın ilgili birimlerin cari giderleri için kullanılmak yerine ikinci öğretime ait ek ders, sınav ve fazla çalışma ücretlerinin ödenmesinde kullanılması; bu şekilde ikinci öğretime ait ek ders, sınav ve fazla çalışma ücretlerinin karşılanamaması hâlinde ise 3843 sayılı Kanun’un 10. maddesi gereğince ödenek aktarılması hususunda Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na başvuruda bulunduk.  

Cumhurbaşkanlığına gönderdiğimiz yazıya buradan ulaşabilirsiniz.

MEMUR-SEN
KONFEDERASYONU
EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ
SENDİKASI
Zübeyde Hanım Mahallesi Sebze Bahçeleri Caddesi No:86
Altındağ - Ankara / TÜRKİYE
Tel : 0.312 231 23 06 Faks : 0.312 230 65 28
ebs@ebs.org.tr
Copyright © Eğitim Bir Sen