Üniversite görevde yükselme mülakatlarında adayların yazılı sınav sonuçları öncelikle gözetilmelidir


3435 | 16.04.2019
| |

Eğitim-Bir-Sen olarak, Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) başvuruda bulunarak, görevde yükselme kapsamında atamaya konu edilecek kadrolar için adayların yazılı sınav sonuçlarının öncelikle gözetilmesi, hakkaniyet ve adalet ilkelerini esas alan sözlü sınav değerlendirmelerinde bulunulması hususunda yükseköğretim kurumlarının uyarılmasını talep ettik.

Yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumları personeli için düzenlenen 2019 yılı görevde yükselme ve unvan değişikliği merkezi yazılı sınavları gerçekleştirilmiştir. Merkezi yazılı sınavda başarılı olan adaylar, yükseköğretim kurumlarınca sözlü sınava alınacaklardır. Ancak, geçmiş dönemlerde yazılı sınav puanları ortalamanın çok üzerinde olmasına rağmen sözlü sınavlarda başarısız sayılan adayların varlığı, sözlü sınava katılacak adayları endişelendirmektedir. Sözlü sınavlarda adayların kazanma ya da kaybetme nedeninin objektif bir şekilde izah edilememesi, adayların bir kaç dakikalık mülakatla elenmesi adalet duygusunun zedelenmesine neden olmaktadır.

Bu nedenle, görevde yükselme kapsamında atamaya konu edilecek kadrolar için adayların yazılı sınav sonuçlarının öncelikle gözetilmesi, hakkaniyet ve adalet ilkelerini esas alan sözlü sınav değerlendirmelerinde bulunulması hususunda yükseköğretim kurumlarının uyarılması gereklidir.

Öte yandan, söz konusu sınavlarda dikkat çeken nokta, çok sayıda hatalı sorunun olmasıdır. Örneğin, sınavın en geniş katılımının olduğu şeflik branşında toplam 80 sorunun 11’i, sağlık teknikeri (sağlık kurumları işletmeciliği) alanında unvan değişikliği sınavında toplam 50 sorunun 16’sı hatalı olduğu gerekçesiyle iptal edilmiştir. Tamamına yakını mevzuat alanına ilişkin olan sorular içinde bu kadar yüksek oranda iptali gerektirecek hatalı soru sorulmuş olması, sınav için yeterli ve özenli hazırlığın gerçekleştirilmediğini ortaya koymaktadır.

Bu itibarla, bundan sonra gerçekleştirilecek merkezi sınavların ÖSYM ile iş birliği içinde, bu kurumun tecrübe ve soru hazırlama kapasitesinden istifade edilmek suretiyle yapılması gerekmektedir.

Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) yaptığımız başvuru için tıklayınız

Küfür, Hakaret ve Rencide Edici Yorumlar Yayınlanmayacaktır.

Top