YURTKUR Kurum İdari Kurulu toplantısı yapıldı


8730 | 02.10.2015
| |

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) Kurum İdari Kurulu Ekim 2015 toplantısı, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, Genel Başkan Yardımcısı Hasan Yalçın Yayla, Hukuk Müşaviri Av. Harun Kale ve Eğitim-Bir-Sen Kurum Temsilcisi Dilaver Altınkaya’nın katılımıyla YURTKUR Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi.

Kurum İdari Kurulu Ekim 2015 Çalışma Raporu’nda yer alması istenen talepler şunlar:

 

-Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği çerçevesinde zaman kaybetmeksizin, asaleten atama yapılmamış bütün görevde yükselmeye tabi kadrolar için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları açılması sağlanmalıdır.

 

-Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav takviminin açıklanmasını müteakiben kurum çalışanları için sınav konuları çerçevesinde hizmet içi eğitim programları düzenlenmelidir.

 

-Atama ve yer değişikliği işlemleri bir takvime bağlanmalı ve çalışanlara duyurulmalıdır.

 

-Servis hizmetinden faydalanamayan personelin mağduriyet yaşamaması için nöbet ve vardiya değişim saatleri ile servis saatleri arasındaki uyumsuzluk giderilmeli; nöbet ve vardiya değişim saatleri servis saatlerine göre düzenlenmelidir.

 

-375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 4. maddesi ile toplu sözleşme hükümleri kapsamında, kurum bünyesinde 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi çerçevesinde istihdam edilen sözleşmeli personelden sendika üyesi olanlara (toplu sözleşme hükümleri çerçevesinde) toplu sözleşme ikramiyesi ödenmesi gerektiğine dair tüm taşra birimlerine genel bir yazı gönderilmelidir.

 

-Piyasa fiyat araştırma, ihale komisyonu üyeliği, muayene ve kabul komisyonu üyeliği gibi görevlere, hizmet içi eğitim kapsamında kamu ihale, kamu ihale sözleşmeleri ve kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu mevzuatı eğitimi almamış çalışanlar görevlendirilmemelidir.

 

-Merkez ve taşra teşkilatında memur kadrosunda görev yapan personelin ilgili mevzuat çerçevesinde veri hazırlama kontrol işletmeni kadrolarına atanması sağlanmalıdır. 

Küfür, Hakaret ve Rencide Edici Yorumlar Yayınlanmayacaktır.

Top