Genel Yetkili Sendika

Gücümüz örgütlülüğümüzdür

Eğitim-Bir-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Melek Altunel, ‘Bana ne’ demeden, konformizmin tuzağına düşmeden çalışmalarına kararlılıkla devam edeceklerini belirterek, “Bizler zorluğa talip olan insanlarız. Bu zorlu yolculukta en büyük gücümüz, örgütlülüğümüzdür. Sorunların çözümü de kazanımların yolu da güçlerimizi birleştirmekten, dayanışmaktan, el ele vermekten, omuz omuza yürümekten geçmektedir. Derdi, davası olan eğitimci kadınlarla omuz omuza, gece gündüz demeden ter akıtacak, sorunlarımızı kendi medeniyet kodlarımızı baz alarak çözmeye çalışacağız” dedi.

Melek Altunel, Başkan yardımcıları Hatice Ay ve Elif Ateş ile birlikte, Tekirdağ’da düzenlenen ‘4. Trakya Kadın Buluşması’na katıldı. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ Şube Kadın komisyonları ve üyelerin katıldığı toplantıda konuşan Altunel, Mehmet Akif İnan’ın sözünü ettiği ‘anlamı ezen makineler’ çağında yaşadıklarını belirterek, şöyle devam etti: “Bu çağ, insanı üretim zincirinde bir makine dişlisine çevirmeye çalışıyor. Bu çağ, ya üretensin ya da tüketensin, ikisi de değilsen bir hiçsin diyor. Mananın iğdiş edildiği bu çağda bir erdemliler hareketini vücuda getirme iradesini gösteren Kurucu Genel Başkanımız Mehmet Akif İnan’ın ruhu şad olsun.” 

Değerlerin metalaştığı  bir çağda kendi kodlarımıza rücu etmeliyiz

Değerlerin metalaştığı  ve pazarlandığı bir çağda kendi kodlarına, kök referanslarına, temel yazılımlarına rücu etmeleri, Akif İnan’ın ve yol arkadaşlarının rehberliğine kulak vermeleri gerektiğini kaydeden Altunel, “Akif İnan, sendikayı ‘Bir sivil toplum örgütü olacak, nicel olarak fazla olacak ama aynı zamanda sendikal hareketin bir kalabalık kitle hareketi olmasının ötesinde, nitelikli bir sivil toplum örgütü olma özelliğine sahip bulunacak’ şeklinde hayal ediyor. O, hedeflediği sendikayı, eğitime tali çözümler arayan değil, temel çözümlemeleri masaya yatıran bir merkez olarak tanımlıyor: ‘Eğitim-Bir-Sen, sadece öğretmenin, eğitim çalışanlarının değil, eğitimin sorunlarını çözmeye taliptir. Çünkü eğitimin sorunları çözüldüğü zaman, eğitim çalışanlarının sorunları kendiliğinden çözülecektir. Bizler bugün aynı bilinçle yol alıyoruz” şeklinde konuştu.
 


Yarınlarımız için daha çok alın teri akıtmalıyız

“Örgütlülük, emeğin ve adaletin itici gücüdür’, ‘Vahşetin etnik kimliği, meşru mazereti olamaz’, ‘Kadınların hayat standartları iyileştirilmeli’, ‘Annelerin gözyaşı bizim gözyaşımızdır’, ‘Hakkı üstün tutma mücadelesi veriyoruz’, ‘Yarın için dünden daha çok çalışmalıyız’ diyerek sürdürdükleri sendikal yolculuklarında taşıdıkları yükün ağır ve önemli olduğunu dile getiren Altunel, “Türkiye’nin en büyük emek örgütü olmak, omuzlarımıza aynı büyüklükte bir yük de bırakıyor. Ülkemizde ve dünyada kadınların çalışma hayatı içerisinde yaşadıkları birçok sorun olduğunu biliyoruz. Dikkatinizi çekmek istediğim husus, çalışma hayatında kadınların sorunlarının analiz edilmesinde ve çözüm önerilerinin geliştirilmesinde ‘bize göre’ bir bakışın olması gerekliliği. Yani sorunlarımızı kendi zihinsel kodlarımızla çözmeye çalışmalı; kadınlar olarak, örgütlü gücümüzün farkında olmalı, kıymetini bilmeli, engelleri aşma, sıkıntıları giderme, sorunları çözme konusunda daha çok alın teri akıtmalıyız” ifadelerini kullandı.

Küresel kapitalist sistemde muteber olanın, sadece iktisadi menfaatlere yönelen insan olduğunu ifade eden Altunel, şunları söyledi: “Bu sistem kadının anneliğini bir yük olarak görüyor ve zihinlerimize bunu pompalıyor. Bugün, kadın emeği küresel kapitalist sistemin devamlılığında adeta can suyu olarak görülüyor. Kadın emeği üretimin içerisine şartsız çekilmeye çalışılırken ‘ailenin korunması’ es geçiliyor. Bizler, yeryüzünü imar, inşa ve ıslah çizgisinde emeği tanımlıyor; bunun gereği olarak da aileyi örselemeden çalışma hayatının düzenlenmesi için mücadele veriyoruz.”

Farkımızı ortaya koyacak, geleceğimizi değerlerimizle inşa edeceğiz

“Niceliğimiz kadar niteliğimiz ile de farkımızı ortaya koyacak ve ülkenin geleceğini değerlerimizle inşa edeceğiz. Bunun için, daha sık bir araya gelmeli, daha yoğun istişareler yapmalıyız” diyen Melek Altunel, “Bir taraftan okullarımızın en iyi, en yenilikçi, en donanımlı öğretmenleri olacağız, diğer taraftan hakkını aramaya talip olduğumuz insanlara ulaşmaya çalışarak büyümemizi sürdürmeye çalışacağız. Bilginin güç olarak tanımlandığı bir çağda bu kadar eğitimli kadını aynı çatı altında toplamak, toplumsal dönüşüm için önemli bir imkândır. Biliyoruz ki, kadın toplumun yarısı iken, diğer yarısını da yetiştirendir. Bu zorlu bir yoldur. Yol alırken, çoğu zaman yolu da inşa etmemiz gereken bir süreçteyiz” değerlendirmesinde bulundu.Konformizmin tuzağına düşmeden çalışmaya devam edeceğiz

‘Bana ne’ demeden, konformizmin tuzağına düşmeden çalışmalarına devam edeceklerinin altını çizen Altunel, sözlerini şöyle tamamladı: “Bizler zorluğa talip olan insanlarız. Derdi, davası olan güçlü kadınlarla bu mücadelede yer almanın onurunu taşıyorum. Yarına umut olmak için iyi ki varsınız diyor, çalışmalarımızın bereketli olmasını diliyorum.”