Genel Yetkili Sendika

Sandığı üyeden kaçırarak değişim iradesinin önüne geçemezsiniz

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Muammer Karaman, İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) seçimleriyle ilgili olarak, “İLKSAN temsilci seçimlerinde aday olan üyelerimiz bir değişim iradesi ortaya koymuştur. İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi bahane edilerek seçimlerin ertelenmesi, üye iradesinin yok sayılması hatasından bir an önce dönülmelidir” dedi.

Muammer Karaman, Şanlıurfa, Kütahya ve Sakarya’da Şube yönetimleri, ilçe ve işyeri temsilcileriyle bir araya gelerek, eğitim gündemine ve sendikal çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Zorlu şartların mücadelemizi sekteye uğratmasına izin vermedik, vermeyeceğiz

Dünyanın, kovid-19 salgınının etkisi altında, sıkıntılı bir süreçten geçtiğini kaydeden Karaman, “Salgın, bütün dünyada olduğu gibi, ülkemizde de eğitimden sağlığa, hayatın her alanını olumsuz etkilemektedir. Bir yandan hayatta kalma mücadelesi verilirken, diğer yandan toplumsal hizmetleri sürdürmek, gerek psikolojik gerek fiziki olarak son derece meşakkatli bir durumdur. Her şeye rağmen, salgın sürecinin getirdiği zorlu şartların sendikal mücadelemizi sekteye uğratmasına izin vermedik, vermeyeceğiz. Tedbirlere uyarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz ” şeklinde konuştu. 

Öğretmenlik meslek kanunu eğitimin geleceği açısından ertelenemez bir zorunluluktur

Eğitim çalışanlarının sorunlarına, talep ve beklentilerine değinen Karaman, bir milyonu aşkın bir meslek grubunun, öğretmenlerin meslek kanununun olmamasını ‘hukuki açıdan boşluk, mesleki açıdan ise yoksunluk’ olarak niteleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Öğretmenin yetiştirilmesinden emekliliğine kadar öğretmenlik mesleğini bütün olarak ele alacak, yöneticilik ve liderlik süreçlerine katılım, bu pozisyonlardaki mali, sosyal ve özlük hakları da içerecek, uluslararası standartlara uygun, öğretmenliğin kariyer mesleği niteliğini dikkate alan, öğretmenin etkinliğini artıracak bir meslek kanunu eğitimin geleceği açısından ertelenemez bir zorunluluktur.” 

“Görev, yetki, ehliyet, liyakat meselelerini çeşitli yönetmeliklerle, genelgelerle oluşturulmuş karmaşık ve dağınık bir mevzuatla düzenlemeye çalışan bir idari anlayışın eğitimi yüksek standartlara, ülkeyi uzak ufuklara taşıması beklenemez” diyen Karaman, “2023 Eğitim Vizyonu’nda da yer alan bu vaadin üzerinden iki yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen hâlâ kamuoyuna konuyla ilgili net bir içerik paylaşılmamıştır. Eğitimcilerin haklarının korunması ve artırılması, sorunlarının giderilmesi için öğretmenlik meslek kanunu ilgili kurum ve kuruluşlarla istişare edilerek ivedilikle hazırlanmalı ve hayata geçirilmelidir” ifadelerini kullandı.


 

İLKSAN seçimlerine de değinen Karaman, 3 Nisan’da yapılması planlanan seçimlerin salgın nedeniyle alınan tedbirler gerekçe gösterilerek ertelendiğini hatırlatarak, “İLKSAN üyeleri, 78 yıllık tarihinde tek bir başarı hikâyesi bulunmayan Sandıkta nitelikli bir değişimin ve yapısal bir dönüşümün elzem olduğuna inanmaktadır. Temsilci seçimlerinde aday olan üyelerimizin ortaya koydukları değişim iradesinin engellenmesine müsaade edilmemeli, seçim tarihi acilen belirlenmelidir” diye konuştu.Eğitim-Bir-Sen Şanlıurfa 1 No’lu Şube Başkanı İbrahim Coşkun, Kütahya 1 No’lu Şube Başkanı Fatih Köse ve Sakarya 1 No’lu Şube Başkanı Murat Mengen de birer konuşma yaparak, çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verdiler.