Genel Yetkili Sendika

Danıştay: Azami öğrenim süresi nedeniyle ilişiği kesilenler, 33/a kadrolarına atama başvurusunda bulunabilir

Eğitim-Bir-Sen olarak, YÖK Yürütme Kurulu’nun 2017 tarihinde aldığı azami öğrenim süresini dolduran ancak 2016-2017 güz yarıyılından sonra tekrar başlayanların veya azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadroyla ilişikleri kesilenlerin 2547 sayılı Kanun’un 33/a maddesi uyarınca ilan edilen araştırma görevlisi kadro ilanlarına başvuramamalarına ilişkin karara karşı açtığımız davada, Danıştay iptal kararı verdi.

Danıştay 8. Dairesi, kararında, “2547 sayılı Kanun’un 33/a maddesine göre yapılan atamaların hizmetin yürütülmesi amacı taşıdığı dikkate alındığında, azami öğrenim süresini dolduran ancak 2016-2017 güz yarıyılından itibaren azami öğrenim süresi yeniden başlayan öğrencilerin ve azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlilerinin, 33/a maddesi uyarınca araştırma görevlisi kadrosuna başvuramamalarının, 33/a maddesinin lafzi ve amaçsal yorumuna ve bu eksende kadronun ihdas amacına aykırı olduğu kabul edilmelidir. Aksi değerlendirmenin, akademik hizmetin yürütülmesine yönelik amaca uyarlık taşımayacağı ve 2547 sayılı Kanun’a aykırı olarak başvuru hakkını sınırlandıracağı açıktır” gerekçesine yer verdi.

Danıştay'ın kararı için tıklayınız