Genel Yetkili Sendika

Kurum İdari Kurulu’nda on bir konuda çalışma yapılmasını kararlaştırdık

Eğitim-Bir-Sen olarak, Millî Eğitim Bakanlığı ile Kurum İdari Kurulu (KİK) Ekim 2021 toplantısında on bir konuda çalışma yapılması hususunda mutabakat sağladık.

KİK Ekim 2021 toplantısı, Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi, Genel Başkan Yardımcısı Hasan Yalçın Yayla, Hukuk Müşaviri Av. Harun Kale; Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili, Personel Genel Müdürü Fehmi Rasim Çelik ve Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu’nun katılımıyla 19.10.2021 tarihinde yapılmıştı.

Alan değişikliği işlemlerinin bir an önce gerçekleştirilmesi ve görevde yükselme/unvan değişikliği sınavlarının yapılması başta olmak üzere, ivedi adım atılması beklenen konuları KİK gündemine taşımıştık. Bakanlığın ilgili birimlerince çalışma yapılması kararlaştırılan konular şunlar:

-Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları, en geç iki yıllık periyotlar hâlinde düzenli olarak yapılmalıdır.

-2021 yılı içerisinde öğretmenlerin alan değişikliği iş ve işlemlerine ilişkin kılavuz ve duyuru yayınlanmalı; alan değişikliği işlemleri atama takvimine dâhil edilmelidir.

-Öğretmenlerimizin il içi yer değişikliği işlemlerinin mağduriyet üretmeden adil ve hakkaniyete uygun bir şekilde yürütülmesini sağlayacak şekilde ve tercihleri itibarıyla hizmet puanı üstünlüğüne göre sıraya konularak norm açığı oluştukça yer değişikliği taleplerinin bu sıraya göre karşılanması konularında Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde düzenleme yapılmalıdır.

-Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 40. maddesi, Danıştay 2. Dairesi tarafından verilen yürütmenin durdurulması kararının gerekçeleri göz önüne alınarak yeniden düzenlenmelidir.

-Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında açılan kurs merkezlerinde görev alacak memur ve hizmetli personelin, sayı sınırlaması olmaksızın veya makul ölçüde bir sayı sınırlaması getirilerek belirlenmesi sağlanmalıdır.

-2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu sürecinde, (K) Cetvelinin fazla çalışmaya ilişkin bölümüne; “öğretmenevleri ve akşam sanat okulları” ibaresinin eklenmesi için girişimde bulunulmalıdır.

-Ulaşım amacıyla Bakanlık merkez teşkilatı personeline verilen Ankara Kartlara yüklenen toplu taşıma ücretlerinin, Büyükşehir Belediyesi hizmeti N Kolay Ankara Kartlara yüklenebilmesi/aktarılabilmesi için girişimde bulunulmalıdır.

-Öğretmen kadroları haricindeki kadrolarda görev yapan Bakanlık personeline müze ve ören yerlerine ücretsiz giriş hakkı verilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulmalıdır.

-Okul yönetimlerinin Millî Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği ve Okul Servis Araçları Yönetmeliği’ne aykırı surette servis araçlarının ve şoförlerinin denetimleriyle yükümlü kılınmasının istenilmemesi; söz konusu iş ve işlemlerin, kolluk kuvvetlerince yerine getirilmesi yönünde düzenleme yapılması için girişimde bulunulmalıdır.

-2019/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ve 6. Dönem Kamu Görevlileri Toplu Sözleşmesi’nde yer alan, “Kamu kurum ve kuruluşları, imkânları çerçevesinde personeline kreş hizmeti sunma, kalitesini ve kapasitesini artırma konusunda ihtimam gösterir” hükmü gereğince, Bakanlık merkez teşkilatı ve bağlı birimleri ile il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinde görev yapan personelin okul öncesi eğitim çağı öncesi yaş grubundaki çocukları için kurum hizmet binalarında kreş ve gündüz bakımevleri açılmalıdır.

-Bakanlar Kurulu’nun 05.06.2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Kararı doğrultusunda yurt dışında görevlendirilen personelden salgın nedeniyle 14.7.2020 tarihli ve 2760 sayılı değişiklik kararnamesiyle görev sürelerinin uzatılmasına bağlı olarak ilgili sınavı kazanıp da görevlendirmesi yapıl(a)mayan personelin, hak düşürücü sürelerinin uzatılması; yurt dışındaki okulların kapanması/kapatılması veya faaliyetlerine ara vermesine bağlı olarak fiilen görevlendirilemeyen personelin ise ihtiyaç bulunan başka yurt dışı okullara görevlendirilmesi veya görevlendirme hak düşürücü sürelerinin uzatılması yönünde düzenleme yapılmalıdır.

MEB KİK Ekim Çalışma Raporu için tıklayınız