Yazı
Yazar : Ali DENİZ
3576 Görüntülenme
Yeni bir İLKSAN’a doğru
Ali DENİZ

Üye iradesine koyulan ipotek ve perde arkasında yapılan kirli temsilci pazarlıkları gölgesinde yapılan İLKSAN Genel Kurulu her şeye rağmen sandığın geleceğine dair umudun ve imkânın varlığını gösteren inancın ışığında tamamlandı. Her ne kadar, İLKSAN’ı faiz sarmalına sokan kifayetsiz, beceriksiz, ufuksuz yönetim anlayışını koltuk uğruna devam ettirme gayretkeşliği gösterenler, temsilci seçimlerinde manipülasyona, oy tüccarlığına rağmen Genel Kurul’da istediği sonucu alamadıkları için hınç ve öfkeyle kaybettikleri zemini zafer gösterme telaşına düşmüşlerse de kurdukları kirli müesses nizamın yıkılmaya başladığı gerçeği ile yüzleşmek zorunda kalmışlardır.

Eğitim-Bir-Sen üyesi olmanın getirdiği sorumluluk, feraset, samimiyet ve İLKSAN üyelerinin haklarını koruma iradesiyle aidatları pula çeviren ve sandığa sürekli zarar ettiren yönetim zihniyetine dur demek için inisiyatif aldık, sevdası üye değil koltuk olanların üye iradesine ket vurduğu, genel kurulda sayısal çoğunluğu elde etmek üzere daha ilçe temsilcisi seçim sürecinde kirli ittifaklara girdiği bir zeminde, hukuk ve ahlak ekseninde sandık üyesinin sesi olduk. Genel kurulda, değişimin ve dönüşümün mümkün olduğunu, istenirse menfaat düzeni ve ortaklığı üzerine kurulu kirli tezgâhların tersyüz edilebileceğini, eğer üye ister ve iradesini hür bir biçimde ortaya koyarsa çıkar çarkına çomak sokulabileceğini gördük, gösterdik.

Genel kurulda alışkın oldukları firesiz kapalı yönetim ile sorgulanmayan koltuk ve yüksek maaş düzenini devam ettirme imkanı kalmayanlar iftira ve yalanlarla manipülasyonlara giriştiler. Kırıkkale, Muş, İzmir ve Bursa başta olmak üzere pek çok ilde sırf Eğitim-Bir-Sen temsilcisi seçtirmemek için ES’nin toplam 9 il temsilcisinin 8’ni TES’li ilçe temsilcilerinin oylarıyla il temsilcisi seçtirenler, bu kirli ittifakları genel kurulda semeresini vermeyince, kendi seçtirdikleri ES’li temsilcilerden kendilerine oy çıkmayınca bu skandalı Eğitim-Bir-Sen’e genel kurulda ittifak kurma suçlamasıyla örtme aymazlığı içine düştüler. Oysa o gün kendi oylarıyla seçtikleri il temsilcileri (delegeler) hile ve düzenbazlıklarını bildikleri TES’li temsilcilerin İLKSAN’ı yönetmeyi şöyle dursun, 7-8 saatlik genel kurulu yönetmeye bile yetkin olmadıklarını, onlara güvenmediklerini gösterdiler. Genel Kurul salonunda bulunan bütün herkes bu gerçeklere ve hakikate şahit oldular.

Gerçekler iftira, karalama ve ithamlarla gizlenemez. Tıpkı genel kurul sonucunun galibiyet destanı gibi gösterilemeyeceği ve koltuğu korumak için üye iradesini ipotek altına alıp ulufe dağıtır gibi temsilcilik dağıtmak da üye iradesi olarak gösterilemez.

İLKSAN üyeleri, sandıkta değişim istek ve iradesini ortaya koymuştur. İLKSAN üyeleri yolsuzluk, hukuksuzluk, usulsüzlük, zarar-ziyan, yargı kararlarını ihlal, bakanlık müfettişleri eliyle üyeye baskı gibi hukuka aykırı işlerle gündeme gelen yönetim ve zihniyet karşısında geleceğe dair bir umudun ve isteğin var olduğunu ortaya koymuştur. İLKSAN üyeleri, kapalı devre yönetim anlayışını sürdürmek isteyenlerin listesini delerek İLKSAN’ın tarihine liyakati eklemiş ve İLKSAN’ın makus talihini değiştirmenin mümkün olduğunu ortaya koymuştur.

İlçe temsilcisi seçimleriyle başlayıp bugün tamamlanan genel kurul süreci boyunca, İLKSAN’ın gerçeklerini sandığın üyelerine anlattık, üyelerin beklentilerini ve eleştirilerini kamuoyuna taşıdık. Yanlışları ortaya koyduk, hakikati gösterdik, olması gereken için inisiyatif aldık.

Gerçekleştirilmesini ancak yargıya taşıyarak sağladığımız İLKSAN Genel Kurulu’nda tek parça, kapalı devre yönetim dönemini üyemiz ve İLKSAN Delegesi Erhan Gönül’ün yönetim kuruluna seçilmesini sağlayarak sona erdirdik. Eğitim-Bir-Sen olarak verdiğimiz önerge ve delegelerin iradesiyle başkan ve yönetimin uçuk ücretlerinin makul seviyeye çekilmesini sağlayarak İLKSAN’ı birkaç kişinin arpalığı olmaktan çıkardık ve kurumun yılda bugünkü değeriyle 2.897.424,00 TL parasını üyelere kazandırdık. Esasen bununla kurulan kirli ittifakların, üyeleri aldatmanın, üye iradesine ipotek koymanın arkasındaki kirli motivasyonu da ortadan kaldırmış olduk. Yine Genel Kurul’da kurumun imkânlarından yararlanmada engelli üyelere öncelik sağlanmasını, emeklilikte ödenecek tutarın formülünün değişmesini sağlamış olduk. Bu sonuçlar, İLKSAN için, sandığı sıkıştırıldığı faiz sarmalından, zarar ziyandan ve kirli ittifakların zemini olmaktan çıkaracak olan dip dalgasıdır.

Bu sonuçlar göstermiştir ki İLKSAN artık eskisi gibi olmayacaktır. Üyeyi uyutma, faiz sarmalını gizleme, zarar ziyanı aklama devri bitmiştir. İLKSAN Genel Kurulu, üyesinin sesi olan vicdan ve vizyon sahibi temsilcilerin dokunuşuyla daha güçlü ve kaliteli bir Sandık inşa etmek, köklü çözümlerle kurumsal bir yapı ortaya koymak, mevcut statükoyu kırmak ve kurumun geleceği ile ilgili doğru bir vizyon oluşturmak için geleceğe doğru atılmış büyük bir adım olmuştur. Elbette sorumluluğumuz burada bitmemekte, bilakis yönetimde elde ettiğimiz temsille İLKSAN üyelerinin haklarını koruma, İLKSAN’ı geliştirme mücadelemiz devam edecektir. Yönetim kuruluna seçilen üyemiz Erhan Gönül’ün şahsında tüm yönetimi tebrik ediyor, Genel Kurul sonuçlarının yepyeni bir sürecin miladı olmasını diliyorum.

MEMUR-SEN
KONFEDERASYONU
EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ
SENDİKASI
Zübeyde Hanım Mahallesi Sebze Bahçeleri Caddesi No:86
Altındağ - Ankara / TÜRKİYE
Tel : 0.312 231 23 06 Faks : 0.312 230 65 28
ebs@ebs.org.tr
Copyright © Eğitim Bir Sen